Více než 7 milionů do kotlíkových dotací

Verze pro tisk |

Více než 7 milionů do kotlíkových dotací. Liberecký kraj podpoří další žádosti

Další žadatelé se dočkají příspěvků z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V. Cílem projektu je výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na pevná paliva na území regionu. Mezi 44 schválených žádostí kraj rozdělil 7.320.000 korun.

Jsem rád, že se postupně dostává na další zájemce o výměnu starých kotlů za nové zdroje vytápění. Podporu na výměnu zdroje tepla v objektu je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající objekt vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím minimálně třídu 3 podle normy ČSN EN 303-5,“ informoval Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Projekt je stoprocentně financován z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Finanční prostředky projektu určené na výměnu topných zařízení jsou ve výši 60.961.860,46 korun. Příjem žádostí probíhá až do konce srpna 2024.


 

Projekt

Kotlíkové dotace I

Kotlíkové dotace II

Kotlíkové dotace III

Kotlíkové dotace III – NZÚ

Kotlíkové dotace IV

Kotlíkové dotace V

Celkem

Příjem žádostí (uskutečnění)

12/2015–05/2017 (+12 měsíců)

01/2017–02/2018 (+12 měsíců)

09/2019–05/2021

(+18 měsíců)

07/2022–08/2022 (+24 měsíců)

09/2023–08/2024 (+24 měsíců)

uskutečnění 07/2015–08/2026

Alokace investic

(miliony korun)

149,0

OPŽP

136,1

OPŽP

154,3

OPŽP

65,5

NZÚ

82,7

OPŽP

60,9

OPŽP

648,5 milionu korun (583 milionu korun z OPŽP)

Počet projektů schválených v RK (průměrná dotace na projekt)

1.328

(112 tisíc korun)

1.308

(103 tisíc korun)

1.336

(115 tisíc korun)

568

(115 tisíc korun)

525

(157 tisíc korun)

44 (166 tisíc korun)

Schválená výměna 5.109 kotlů

Počet přijatých žádostí bez duplicit

1.766

1.657

2.680

607

68 (příjem žádostí do 31.8.2024)

6.778 přijatých žádostí


 

KD I = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000008

KD II = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005164

KD III = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009909

KD III – NZÚ = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ SFZP 094823/2020

KD IV = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV CZ.05.01.02/03/22_001/0000012

KD V = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V CZ.05.01.02/03/23_045/0001386


 


 


 

Anna Vašková

odborný zaměstnanec tiskového oddělení

Facebook: Libereckykraj

Twitter: Libereckykraj

Instagram: Libereckykraj


 

Nahoru