10. výročí od povodní

Hvězdná obloha - Za tajemstvím planet

Verze pro tisk |

Již po desáté  nás astronomická přednáška seznámí s novinkami výzkumu z oblasti planet, astronomie a kosmonautiky.Ta se bude konat 4. 5.2011 od 19:30 hod v Jiráskově divadle. Bude doprovázena celou řadů řadu záběrů z kosmických sond a vlastních fotografií Milana Ziga.

 Merkur

Od března se sonda Messenger stala první umělou družicí této první planety sluneční soustavy.

Na Zemi přicházejí úchvatné záběry povrchu planety. Už teď je jasné, že Merkur prošel v minulosti

bouřlivou geologickou minulostí. Messenger například nalezl vyhaslé sopky.Mise sondy je planována nejméně na jeden rok. Takže se můžeme těšit na další nové záběry a skutečnosti o této, nám málo známé, planetě.

Venuše

I ta se stala v minulosti cílem  několika kosmických sond. Drtivé podmínky na planetě však téměř znemožňují průzkum přímo na povrchu,ale z oběžné dráhy už byla Venuše solidně prozkoumána. Stále však zůstává mnoho otazníků,na které se zaměří budoucí výzkum.Evropská sonda Venus Expres přináší další podrobnosti o nám nejbližší planetě.

Mars

Už neuvěřitelných sedm let působí na rudé planetě vozítka Spirit a Opportunity. A stále přinášejí nové a  jedinečné fotografie marťanské krajiny. Například  záběry zatmění Slunce na Marsu.

Saturn

Nejkrásnější planeta má od roku  2004 svou první umělou družici, sondu Cassini.Od té doby se náš pohled na Saturn výrazně změnil. Také největší měsíc planety - Titan-  vydává postupně svá skrytá tajemství.Už teď je jisté,že na Titanu dochází k rychlé přeměně povrchu působením metanových jezer, dešťů a větrů. Tedy žádný mrtvolný klid, jak se myslelo..

Komety

Už od nepaměti tato tělesa  uchavacují lidskou fantazii. Vždy se vynoří z temných končin vesmíru.

Zazáří na nočí obloze a opět zmizí v mrazivém prostoru. Teprve až kosmické sondy dokázali přinést

první skutečné podrobné záběry. Jako například v roce 1986 sonda Giotto, která prolétla kolem Halleyovy komety. V roce 2010  a v únoru 2011 další pozemské sondy prosvištěli v blízkosti jáder komet. Vědci tak mohli porovnat dvě různé komety. Což vedlo k zajímavým objevům.

Lednové zatmění Slunce na Českolipsku

Šlo o dlouho očekávané zatmění Slunce vůbec. I když zatmění bylo pouze částečné,přesto vykouzlilo na obloze jedinečnou scenérii. Počasí mi nakonec umožnilo pořídit celou řadu záběrů tohoto jevu. 

             OČEKÁVANÉ  ÚKAZY  NA  HVĚZDNÉ  OBLOZE  V ROCE 2011  A 2012

 

Letošní rok však s úkazy nekončí. Budeme moci, za pěkného počasí, sledovat dvě zatmění Měsíce!Jedno úplné a druhé částečné. A v červnu 2012 planeta Venuše přejde před slunečním kotoučem před další stoletou předstávkou. Takže o astronomické jevy na obloze je bohatě postaráno! Jen ještě aby přálo počasí...

Nahoru