Gymnázium Česká Lípa: Den otevřených dveří 2013

Verze pro tisk |

Českolipské gymnázium připravilo i v letošním roce pro zájemce o studium Den otevřených dveří spojený s řadou aktivit. Podrobné informace najdete po rozkliknutí článku.

 

Termín: pondělí 4. února 2013

Program:

1/  10.00 – 17.00 hod. = prohlídka školy + informace o studiu

2/  14.00 – 17.00 hod. = informační odpoledne – řešení typových úloh z českého jazyka a matematiky

                                         

 + celý den prodej cvičných testových sad (SCIO)

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší škole na letošní Den otevřených dveří v pondělí 4. února od deseti do sedmnácti hodin.

A co vás čeká?

  • Prohlídka školy s průvodci z řad studentů.

  • Návštěva odborných učeben s doprovodnými programy.

  • Videoeportáže ze zajímavých školních akcí.

  • Detailní seznámení se s kritérii pro přijetí ke studiu.

  • Prodej sad cvičných testů společnosti Scio.

  • Možnost vyzkoušet si řešení testových úloh pod vedením  našich učitelů.

  • Setkání s ředitelkou školy, jejími zástupci a výchovným poradcem, jichž se můžete ptát na podrobnosti o studiu či o přijímacím řízení.

  • Možnost vyzvednout si přihlášku ke studiu.

Zásadní novinkou přijímacího řízení v roce 2013 je skutečnost, že Gymnázium Česká Lípa nabízí možnost přijetí také nadaným žákům ze 7. a 8. tříd základních škol. Kritériem tohoto mimořádného přijímacího řízení je z 50 procent prospěch a zbylých 50 procent pak bude tvořit výsledek testu z anglického jazyka. Bližší informace je možné získat právě na Dnu otevřených dveří nebo na webových stránkách školy (www.gym-cl.cz). 

Další zvláštní možnost přijetí je připravena také pro žáky z devátých tříd. Zájem o čtyřleté studium dlouhodobě převyšuje stanovený limit 30 žáků, a proto umožníme uchazečům přijetí do 5. ročníku osmiletého studia, které má na vyšším stupni totožný vzdělávací program jako studium čtyřleté. Přihláška do tohoto ročníku by pro uchazeče znamenala možnost významně zvýšit pravděpodobnost přijetí. Podrobnosti o tomto mimořádném přijímacím řízení lze opět získat 4. února přímo ve škole či na školním webu.

Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Pokud by se vám nabízený termín nehodil, je možné si na telefonním čísle 487 829 109 domluvit individuální návštěvu školy.

Helena Paszeková, zástupkyně ředitelky školy

Nahoru