Českolipské gymnázium pořádá informační odpoledne

Verze pro tisk |

Přijímací řízení na střední školy čeká v roce 2012 několik změn. Ty nejpodstatnější jsou dvě: uchazeči mohou podat již jen dvě přihlášky (vloni to byly tři) a rozhodnutí o přijetí bude podle nového školského zákona pouze zveřejňováno na vývěskách a webových stránkách jednotlivých škol (poštou budou rozesílána pouze rozhodnutí o nepřijetí).

Liberecký kraj navíc rozhodl o konání tzv. jednotných přijímacích zkoušek, což znamená zavedení nových druhů testů v rámci přijímacího řízení na všechny krajem zřizované školy s maturitními obory. Informací je tedy třeba a střední školy se proto snaží zájemcům o studium vyjít vstříc.

Nejinak je tomu i na Gymnáziu Česká Lípa.

Ve čtvrtek 23. února a též v úterý 6. března mohou uchazeči o studium ve čtyřletém i osmiletém studijním oboru v době od 14.00 do 17.00 hodin přijít do budovy školy v Žitavské ulici. Čekají na ně nejen informace o průběhu přijímacího řízení, ale zejména možnost procvičit si pod vedením zkušených učitelů nový druh testů z českého jazyka a matematiky, určených pro letošní přijímací zkoušky. Tyto testy připravuje Cermat, nikoliv společnost Scio jako v minulých letech.

Více o přijímacích zkouškách na Gymnázium Česká Lípa na webu školy, konkrétně zde.

http://www.gym-cl.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=426:pijimaci-zkouky-na-gymnazium-eska-lipa-itavska-2969-pro-kolni-rok-2011-2012&catid=48:pijimaci-zkouky&Itemid=67

Čím pro Vás může být toto informační odpoledne užitečné a důležité?

  • Budou k nahlédnutí testy Cermat, které budou v rámci přijímacího řízení letos použity poprvé – český jazyk, matematika.
  • Pod vedením zkušených učitelů si můžete vyzkoušet typové úlohy.
  • K nahlédnutí budou též vzorové úlohy testu studijních předpokladů.
  • Dostanete konkrétní informace o průběhu přijímacích zkoušek na českolipské gymnázium, kromě vlastních testů tvoří důležité kritérium pro přijetí i prospěch uchazeče a jeho případné úspěchy v soutěžích kategorie A.
  • Můžete se zeptat na to, co Vás zajímá, přímo ředitele školy.
  • Můžete se seznámit s prostředím a vybavením školy.
Nahoru