O. Panc: Podařilo se nám realizovat svůj program

Verze pro tisk |

Lídrem KSČM pro letošní komunální volby je Oldřich Panc, strany, jež poslední čtyři roky byla jazýčkem na vahách mezi koalicí a opozicí a podle všeho rozhodla o podobě vedení České Lípy, které v čele s Hanou Moudrou vládlo tomuto městu uplynulé čtyři roky. Průpravu pro funkci starosty má dobrou, a to díky svým manažerským zkušenostem z České pošty.

V letošních komunálních volbách jste se podruhé v historii postavil do čela kandidátky KSČM, a jste tak jejím logickým lídrem na starostu. Vzhledem k rostoucím preferencím vaší strany a levicovosti okresu vnímáte možnost, že se starostou stanete, jako reálnou?

O tom, která strana bude mít možnost usilovat o post starosty, rozhodnou voliči a následná koaliční jednání.

V České poště se Vám podařilo dosáhnout manažerské pozice, dovedete si představit, že byste přešel z civilního zaměstnání do uvolněné funkce? Jak by se Vám docházelo?

Pokud jste lídrem kandidátky, tak musíte počítat s tím, že může nastat změna Vaší životní situace.

Co byste mohl podle svého nejlepšího svědomí nabídnout pro výkon nejvyšší funkce ve městě?

Jakákoliv funkce ve městě je funkcí veřejnou, a tu by měl člověk vykonávat zejména tak, aby nezklamal důvěru osob, které mu k ní pomohly. Tedy čestně, zodpovědně a svědomitě.

Jak se již mohla přesvědčit ČSSD před čtyřmi lety, vyhrát volby neznamená obsadit vedoucí funkce na radnici. Když byste měl po aktuálně proběhlém volebním období posoudit koaliční potenciál vaší strany, jak byste na tom byli?

Koaliční potenciál strany nelze posuzovat v situaci, kdy strana v žádné koalici nebyla.

Komunisté hráli v posledním volebním období důležitou roli, protože v situaci, kdy proti sobě stojí dva stejně početné tábory, jste o výsledku hlasování rozhodovali právě vy. Vzhledem k tomu, že jste zastupitelem přes dvacet let a můžete porovnávat, jak byste uběhlé čtyři roky sám zhodnotil?

Uplynulé čtyři roky práce v zastupitelstvu města dle mého názoru přinesly nový pohled na způsob jeho jednání daný rozložením politických sil. Myslím, že to je dobrá průprava do budoucna.

Rozhodoval byste se vy osobně, při znalosti toho, jak proběhlo aktuální volební období a jak současné vedení města přistupovalo k jeho správě, před čtyřmi roky se svou podporou jinak?

Ne.

Co se KSČM za ty čtyři roky podle Vás opravdu podařilo?

Podařilo se nám prosadit a realizovat nemalou část volebního programu. Podařilo se nám prosadit konkrétní připomínky k návrhům rozpočtu města.

Současná radniční koalice měla ve svém programovém prohlášení zvýšení transparentnosti fungování města. Myslíte, že se to podařilo? Jak byste to zhodnotil a co případně změnil?

Domnívám se, že k určitému zvýšení transparentnosti činnosti města došlo, nicméně jsem názoru, že současně se zvyšováním transparentnosti musí být současně zohledňovány a realizovány další kroky jako ekonomika a komunikativnost.

Jednou z vašich programových priorit je zřízení takzvaného Městského podniku služeb. Mělo by jít o náhradu využívání systému veřejně prospěšných prací? A v jakém rozsahu byste si to představovali?

Činnost Městského podniku služeb vyjadřuje jeho název, mělo by jít o zajištění vybraných služeb, které si město pořizuje na základě smluvního vztahu za úplatu. Systém veřejně prospěšných prací, který je pro město výhodný, by nahradit neměl.

Když vezmeme konkrétně správu bytového fondu ve vlastnictví města. Aktuálně se realizuje změna, která přesouvá správu bytových domů od soukromých správců zpět do rukou města. Je to třeba cesta, jak lze využít výše uvedený městský podnik?

Domnívám se, správou bytového fondu či jiného nemovitého majetku města by se zabývat neměl. Jeho údržbou ano.

V soukromých firmách je moderní trend outsourcingu. Není tedy zajišťování služeb ve vlastní režii pro město výrazně dražší?

Outsourcing je dělba práce, město musí stanovit, co je pro něj výhodné a co ne. V tomto případě by ovšem měla mít navíc pozitivní dopad do míry zaměstnanosti ve městě.

Chtěli byste upřednostňovat investice s rozmnožovacím či neopakovatelným efektem. Co si pod tím jako běžný volič mohu představit?

Mezi investice s rozmnožovacím či neopakovatelným efektem by mohly patřit například investice směřující k navýšení počtu obyvatel města nebo koupě jedinečného nemovitého majetku.

Pokud byste byl pozván ke koaličnímu jednání, jaké tři priority byste považoval za nepřekročitelné a bez jejich realizace byste do takového koaličního projektu nikdy nevstoupil?

- jsme tu pro občany města
- plánované, smysluplné, ekonomicky výhodné investice
- snižování dlouhodobých závazků městaV České Lípě je řada problémů, které město a jeho obyvatele dlouhodobě trápí. O spoustě věcí politici řadu let jen mluví, ale nikdy nebyly dotáhnuty. Do dvou investičních akcí politická reprezentace našeho města „narvala“ miliony korun, i tak nemají obyvatelé České Lípy jinou možnost, než se kvůli venkovnímu koupání přemístit do okolních měst anebo „skousnout“ krytý plavecký bazén. Českolipská kultura je další popelkou, můžeme si vybrat mezi neuchopitelným kulturním domem, kde si lze honosnou kulturní akci představit jen stěží. Další možností je bývalá městská tělocvična, která je dnes honosně zvaná Jiráskovým divadlem, jen se všichni bojí, aby budova brzo nespadla. Městský obchvat už přeci částečně máme, vede přes průmyslovou zónu do kovošrotu. Ano, není to položka v rozpočtu města, a tak může každá politická reprezentace města jednoduše ukazovat „tam nahoru“. Zeptal jsem se proto lídrů kandidátek na to, jak by tuto problémy České Lípy řešili oni. Zde jsou jejich odpovědi:

Venkovní koupaliště

V loňském roce jsme přišli s návrhem řešení přírodního koupaliště Dubice. Cílem je obnovit jeho provoz a využít dosud vynaložené investice. Jako možné řešení vidíme pevné oddělení části rybníka a zajištění čištění vody v ní.

Nové divadlo

Myšlenku realizace multifunkčního kulturního centra v KD Crystal jsme předali městu v předloňském roce. Cílem je maximální využití budovy a úspora provozních nákladů.

Obchvat města

Budeme usilovat o pokračování výstavby obchvatu v trase Dubice – Dolní Libchava. 

Nahoru