J. Vondrouš: Největším problémem Lípy je její vylidňování

Verze pro tisk |

Podnikatel a politik, to je Jan Vondrouš, bojovník proti českolipské Městské policii a jejímu (podle jeho slov) šikanování Českolipanů pomocí pokut za špatné parkování.

V politice se pohybuje již od roku 1999, nikdy však neskákal zleva doprava a zpět, vždy zůstal na levici a byl ekologem, jak o sobě sám říká. Kromě podnikání ve vývozu skla a bižuterie působil i jako volební manažer SNK – ED Jana Kasla v prvních eurovolbách v roce 2004, krátce poté se stal asistentem poslance Evropského parlamentu J. Zieleniece. Do komunálních voleb jde za politickou stranu SMĚR – česká cesta. 

Na začátku bych se zeptal na tvoji cestu do České Lípy, protože nejsi rodák. Navíc spoustu lidí může odradit, že tvým bydlištěm uvedeným na kandidátce je Loužnice, což je v okrese Jablonec nad Nisou.

Ta cesta je zdlouhavá, není úplně ze dne na den. Nejdříve jsem do České Lípy jezdil za lidmi ze Strany zelených, jako je pan doktor Hudec nebo pan Lomič. A když jsem působil u Českých drah, tak jsem měl na starosti vlakvedoucí z České Lípy. Protože zde vznikl problém s podstavem, tak jsem sem jezdil vypomáhat. V té době jsem tady trávil na nádraží se spacákem dlouhé časy, takže jsem si to město poměrně oblíbil a od té doby sem jezdím často.

Zhruba před pěti lety jsem začal podnikat, a tak jsem se chtěl osamostatnit od rodičů. Vzhledem k tomu, že jako vývozce skla a bižuterie obchoduji nejvíce s Německem a potřeboval jsem nějaké zázemí za rozumné peníze, padla volba na tu Českou Lípu.

Co se týče trvalého bydliště, tak jak jsem již řekl, působím zde již několik let a trvalé bydliště jsem neřešil. To ale až do doby než jsme se vzájemně vyhecovali, že bychom do těch letošních komunálních voleb šli. Poté jsem změnil adresu trvalého pobytu, byť se to na té kandidátce neprojevilo. Nemám v tomto potřebu něco voličům nalhávat.

Kdy jsi začal vnímat českolipskou politiku nebo dění v České Lípě?

Tak je to zhruba dva roky, kdy jsem se začal zajímat o dění v Městské policii, potkal jsem se s Karlem Šiktancem. Začali jsme organizovat dny bez pokut, pomáhal jsem mu s různými mediálními výstupy. Ale o nefunkčnosti jsem se přesvědčil již v roce 2008, kdy mi na hradě Lipý v rámci jedné akce ukradli služební mobil. Městská policie neudělala proto ani ťuk, přestože měli všechny podklady, záznamy z kamer, EMEI (číslo mobilu), vzhledem k tomu, že jsem v té době působil na Ministerstvu dopravy – měli jsme nejmodernější techniku, která je snadno dohledatelná. Oni se ale prostě ani nezvedli ze židle…

Proč tedy na kandidátní listině SMĚRU není Karel Šiktanc?

Tak on je ten, který mě vyhecoval do té kandidatury. On mi při té diskusi o komunálních volbách řekl, že by chtěl zůstat naprosto nezávislý, a to už z toho důvodu, že tam jsou nějaká trestní řízení. Na druhou stranu petice, kterou organizujeme, je jedna věc – politika je možnost prosazení další cestou, takže proč ji nevyužít. Pak přišel s tím, že jsem druhý iniciátor těchto akcí, tak ať do toho jdu a že se uvidí.

Když se člověk podívá na tvůj politický život, tak ten je docela bouřlivý. Od České strany národně sociální, Stranu zelených, Demokratickou stranu zelených až po LVA 21.

Spousta lidí mi vyčítá přeběhlictví, ale já tvrdím jednu věc. Celou dobu, po kterou se zabývám politikou, dodržuji tři základní programové body. První je národní princip, kdy uznávám, že bychom měli udržovat rovnost jak mezi národy, tak v národě. To znamená, že bychom na sebe neměli pokřikovat, že je někdo jiné barvy pleti a že Vietnamci nás vykořisťují tím, že mají večerky. Prostě tady žijeme všichni a měli bychom mít stejná práva, ale i stejné povinnosti.

Druhým principem je princip sociální, protože ne všichni mohou podnikat, ne všichni mají tu rovinu startu stejnou. Nejsem příznivcem pravicové politiky, která říká, že by se na toto neměl brát ohled.

Třetí princip je trvale udržitelný rozvoj, který se zabývá ekologií. To znamená, že když mám lidi a prostor, tak bychom o ten prostor měli nějak pečovat. Ale zase nebýt těmi přehnanými ekology, kteří zničí strom a zabijí bobra anebo obráceně.

Z toho tedy logicky vychází i ten politický vývoj. Asi jsem špatně působil na vůdce těch stran, nebo oni na moji osobu. Zkrátka jsem nemohl být ve stranách, kde je Bursík či Paroubek. Ne kvůli programu, ale kvůli těmto lidem. Snad jako perličku uvedu, že mě všichni tito lidé posílali k doktorům. Prý bych se měl léčit. Já jim na to ale vždycky odpovídal velmi jednoduše: vy zrazujete program a jediné, o co vám jde, je moc. Ne lidi, ne program, ale moc. A to se těmhle mocipánům prostě nelíbí. Poslední, kdo mne v novinách označil za nemocného, byl tuším ředitel Městské policie Česká Lípa. Není to sympatické?

Ty ses zúčastnil posledního zastupitelstva, které rozhodovalo o realizaci akce nazvané „Revitalizace městského parku“. Na začátku byl projekt, který získal dotaci Evropské unie, následně tady byly hlasy z výboru životního prostředí, které volaly po revizi seznamu stromů, které mají být vykáceny. Nakonec to dopadlo tak, že se bude realizovat projekt podle původního záměru. Jak v tomto případě vnímáš postup města, které ustoupí výboru, jmenuje komisi odborníků a následně navzdory svému předchozímu rozhodnutí řekne, že jde o peníze, tak na původní rozhodnutí nehleďme?

Důrazně varuji před tím, abychom vymýšleli dotace pro dotace. Krásný příklad jsou lázně v Chrastavě, kdy se vymyslel projekt za sto miliónů korun a druhá etapa za dalších sto miliónů a dneska z toho není prakticky vůbec nic. Já tvrdím, že kdyby se těch sto miliónů rozdalo sto podnikatelům a každý by dostal milión, tak i pokud by byla padesátiprocentní úmrtnost v těchto projektech, tak z těch dalších padesáti miliónů by se mohlo daleko více získat zpátky. My tu teď máme megalomanský projekt, který tu začne chátrat.

Když to vztáhnu na ten park, tak je to takřka stejné. My musíme vědět, o co nám v tom parku jde, zda to opravdu potřebujeme realizovat, a pak teprve můžeme zjišťovat, jestli někde můžeme ty prostředky získat z nějakého dotačního programu. Jestli my nejdříve zjistíme, že támhle jsou nějaké peníze, tak aby se neřeklo, vymyslíme, na co je vyčerpat, tak to je logicky špatně.

Jak jsi sledoval v posledních letech směřování města a jeho řízení současným vedením města?

Základní přehled samozřejmě mám. Celé to sleduji už od počátku volebního období, kdy jedna politická strana zvítězila, pak to vedení vzniklo z něčeho úplně jiného. Takže tyto věci jsem sledoval, včetně dalších záležitostí, které aktuálně zpracováváme do volebního programu. Například občany seznamuje s tím, kolik nás kdy stálo koupaliště v Dubici za posledních osm let starostování Hany Moudré. Aby občané věděli, že co rok starostování, to milion korun zbytečně utopených v tomto projektu.

A naopak co se za poslední čtyři roky událo pozitivního?

Určitě bych něco našel, ale takhle z hlavy a takhle narychlo si na nic nevzpomenu. Možná je to dané tím časem, kdy se připravuji na volby a člověk ukazuje hlavně na ty negativní stránky současného vládnutí vedení města a hledá možnosti dalších zlepšení. Ale: parkovací automaty bezesporu posunem jsou. Lípa Musica se taky rozrostla, máme farmářské trhy.

Jaké manažerské schopnosti bys mohl nabídnout městu, pokud by ses stal starostou?

To je strašně těžká otázka, protože jakákoliv manažerská schopnost se na starostu zároveň hodí i nehodí. Pokud ale vezmu svůj dosavadní život, tak nějaké ty zkušenosti nasbírané mám. Vyberu ale ty, které by právě s tím "manažerstvím" – říkejme raději řízením měly co do činění. Ještě před studiem na vysoké škole a vojnou jsem měl krátce možnost učit na základních školách. Možná by někdo řekl, že děti a město je něco jiného. Jenže někdy mi přijde, že uřídit zastupitele či jiné politiky je skutečně jako hra s dětmi. Křičí, přetahují se a každý jde za tím svým, bezhlavě. Ta práce s dětmi mne bavila a třeba se zúročí i v koaličních jednáních. Tím ale nechci říct, že všichni politici se chovají jako děti. Podtrhuji, že jen někteří a jenom někdy. Pak jsem působil v Bruselu, v současné době podnikám v oblasti vývozu skla a působím především v Německu. I to potřebuje manažerské schopnosti, které lze uplatnit i v městské politice.

Městskou policii, kterou jsi zde několikrát zmínil, vnímá českolipská veřejnost dost negativně. Určitě může být jedním aspektem i to, že lidé neradi dostávají pokuty a ve chvíli, kdy se zákon postaví proti nim, tak to začnou vnímat svou optikou jako něco špatného. Vy tady pořádáte dny bez pokut a de facto Městskou policii vykreslujete úplně stejně. Opravdu jsi přesvědčen o tom, že to tak je?

Jsem o tom přesvědčen zcela bytostně. Jednak si musíme říct, co je smyslem toho pokutování. Včera se to krásně ukázalo v nemocnici. Lidé tam nemají možnost parkování, protože tam probíhala stavba a tím se celá záležitost ještě více zkomplikovala. A někteří z těch návštěvníků ani o těch zákazech pořádně nevědí. Proto my pořádáme ty zmíněné dny bez pokut. My máme spočítáno, že obsazenost toho parkoviště pod nemocnicí se v průběhu posledních let zvýšila z nějakých třiceti procent na průměrných osmdesát procent. Ta obsazenost se tam začala zvyšovat od té doby, co my jsme lidem začali vysvětlovat, že to parkoviště je tam zdarma a slouží pro návštěvu nemocnice a není tak daleko, aby normální člověk tuto cestu do nemocnice zvládl.

To co jsme za těch pár let zvládli my, mohlo město ve spolupráci s Městskou policií dávno vyřešit. Kdyby za peníze, které stojí to, že někde jezdí hlídky s botičkami, udělali velkou ceduli, která by bezplatné parkoviště pro nemocnici označovala, nebylo by těchto akcí třeba. Lékaři by nemuseli volat Městskou policii a lidé by nemuseli platit pokuty.

Starosta je vrchním velitelem Městské policie. Pokud bys měl jmenovat jedno až dvě opatření, která bys realizoval na místě starosty jako první, aby se této instituci vrátila vážnost a důvěra občanů?

Úplně prvním opatřením by bylo výběrové řízení na nové vedení Městské policie. Mně samotnému nejde o konkrétního člověka, ale o systém. Nastavení takových parametrů fungování Městské policie, aby její činnost odpovídala tomu, co chtějí občané. Ti logicky nechtějí dostávat botičky, ale chtějí strážníky v ulicích. Tady má fungovat určitá prevence kriminality a my jsme shodou okolností tady dvě noci chodili po nočních sídlištích, okolo různých barů i v městském parku a žádného policistu jsme nikde neviděli. To je prostě špatně, protože lidi se bojí a žádnou ochranu ze strany městské policie nepociťují.

Jestliže nyní policie řeší z osmdesáti procent dopravní přestupky a funguje to tak deset let, je to neschopnost té policie.

A co kdybych oponoval, že to nemusí být neschopností policie, ale absencí jasného zadání?

To je přesně to, co jsem říkal, je tady potřeba udělat i výběrové řízení na nové zadání, které jde ruku v ruce s novým vedením. Co od té Městské policie chceme. Teprve potom můžeme vybírat lidi, kteří to nové zadání budou plnit. To není nic osobního na vedení policie. Já osobně nevěřím, že se dozvím veškerou pravdu ve chvíli, kdy se stanu starostou. Upřímně řečeno, mě ani příliš nezajímá ta minulost, z té se musíme maximálně poučit, ale ne se v ní babrat. My prostě musíme jít dopředu, a tak i směřujeme náš program.

Co bys sám označil jako nejzásadnější problém tohoto města? A neříkej prosím Městskou policii, protože na tom bychom se měli shodnout, to může být problém, který je částečně vyvolán osobními spory, částečně nějakou oprávněnou kritikou a špatným zadání. Určitě ale není nejzásadnější.

Nejzásadnější problém, tak jak ho pozoruji nejenom v České Lípě, ale tím, jak se pohybuji v Evropě, je vylidňování. To není jenom tady, to je v severním Sasku, v Polsku. Hledat na tohle lék je mnohem obtížnější a ten problém je mnohem ožehavější, než ta již zmiňovaná Městská policie.

Každé město k tomu problému přistupuje jinak, ať už podporou tvorby nových pracovních míst, poskytování podpory pro mladé lidi, kteří hledají bydlení. Například město Görlitz, tam když přijde mladá rodina, dostane automaticky byt, mají na jeden rok zdarma tramvajenku a elektřinu na tři měsíce zdarma. To je pobídka pro mladé lidi, tak aby v tom městě zakotvili a začali tam žít normální život.

Já to osobně vnímám, ale jako nějakou kombinaci státní a městské podpory…

Ale tady to tak není, to je podpora jenom ze strany města. Tam ten systém funguje trochu jinak a ta německá města mají za povinnost se o své občany starat. V Německu platí jasná místní příslušnost, to znamená, že když v Berlíně chytne policista bezdomovce třeba ze zmíněného Görlitz, tak ho posadí na vlak a pošle ho zpátky do Görlitz a tam ta radnice problém musí řešit a má z toho vroubek, protože její člověk se ocitnul někde na ulici, kde neměl.

A ty si dovedeš představit, že by město na takový program našlo v rozpočtu peníze?

No ale to souvisí s dalšími problémem, kterým je, že město je velmi slabé anebo neschopné při čerpání dotací z Evropské unie. Spousta investičních programů by se dala řešit z těchto prostředků. Jsou tu ale i další problémy, jejichž řešení by městu ulevilo na výdajové stránce. Ale samozřejmě to není tak jednoduché, jak jsem to popsal, že bychom jednoduše výdaje přerozdělili a všechno hned začalo fungovat. Je to o tom, že se musí jednotlivá opatření realizovat postupně. Například vznikem místní hospodářské komory, která zde bude podporovat malé podnikatele. Řešit dopravní obslužnost města, natáhnout lidi do centra, aby začalo více žít.

V programu strany máte důslednou revizi hromadné dopravy, co si pod tím jako volič mohu představit?

Že naší snahou bude maximální využití finančních prostředků, které do dopravy půjdou, aby spoje fungovaly především pro spokojenost lidí a ne společností, které si vymyslí jízdní řády. Uvedu jednoduchý případ: V rámci libereckého kraje jezdí na trati Tanvald – Jablonec – Liberec vlak v ranní špičce (do škol a zaměstnání) každých 40 minut. Odpoledne to samé. Zde máme osu Nový Bor – Česká Lípa – Mladá Boleslav, coby největší region pro uplatnění v zaměstnání snad v ČR vůbec, a jaké je spojení? Jeden vlak jede v 6:50, další v 8:24, poté osobák ale další vlak až v 10:24 čili naprostý výsměch lidem, kteří by chtěli jezdit na Mladoboleslavsko za zaměstnáním. To samé například z Liberce, z odpolední směny se již člověk také nemá šanci dostat zpátky do Lípy. Ti lidé pak volí to, že se do Boleslavi či Liberce přestěhují a my je ztrácíme. To je ten problém vylidňování Lípy. Nejenom že zde není dostatečná příležitost pro práci, ale když už je v blízkém okolí, tak ji nedokážeme dopravně využít. A to je chyba vedení města v jeho nedostatečné komunikaci s krajem při objednávce požadovaného množství spojů.

V Evropě, ale i v některých českých městech se objevuje městská hromadná doprava bez poplatku. Myslíš, že může jít Česká Lípa touto cestou?

Je to spíš otázka poměru lidí v osobních autech a možnostech té hromadné dopravy samotné. Vím, je to teď hodně vábivá politická hříčka – uděláme dopravu zadarmo. Je ale otázkou, zda s ní bude někdo jezdit a zda se ta hromadná doprava dostane všude tam, kam občané potřebují. Lípa má malinko nevýhodu v tom, že zde chybělo dopravní plánování a dal se bohužel ten prostor více individuální automobilové dopravě. Ono je to spojené i s výstavbou sídlišť. My ale nemáme tramvaje, metro atd., které by rychle přemísťovaly cestující z místa na místo a oněch pár linek autobusů to prostě nenapraví. Všechna ta města, která o MHD zdarma hovoří a kde jsou snahy o to tuto dopravu zavést, hovoří spíše o vytlačování osobních aut z měst a až poté o zavádění bezplatné hromadné dopravy. Čili ta doprava automobilová je nahrazována tou MHD. Zkuste si tento motiv uvést do praxe v České Lípě, zaručuji vám, že to nebude fungovat. Neříkám tedy, že jsem odpůrcem takové myšlenky. Říkám ale, že je to plácnutí do vody některých politických stran, které neví, o čem mluví. To ale souvisí s tou předešlou otázkou: naše cesta je tedy zvolit nejprve jasnou dopravní strategii (zjistit jak a proč se lidi přemísťují, jak by jim z hlediska zaměstnání obchodu mohla doprava ještě více pomoci), pak podle toho nastavit hromadnou dopravu, a ano pak se můžeme bavit o tom přilákat cestující do oné hromadné dopravy čili ji dát třeba zadarmo a tím ještě více zefektivnit. To je ale až ten třetí krok.

Pokud bys měl vytyčit tři priority, které by měli přesvědčit voliče o tom, že SMĚR je právě ta cesta, kterou mají zvolit?

První věc je naším hlavním nosným tématem a my jsme přesvědčeni, že jsme ji schopni dotáhnout do konce. To je právě ta zmíněná Městská policie, která musí občanům sloužit a nesmějí být jejími otroky.

Druhou věcí je zřízení všeobecného venkovního sportoviště. Potřebujeme venkovní koupaliště, potřebujeme alespoň dvě hřiště pro rekreační sportovce typu parku volného času.

Poslední věcí je tvorba nových projektů financovaných z fondů EU, které budou směřované na podporu místních podnikatelských projektů. Součástí toho je i tlak města na vybudování zbylé části obchvatu. Ono není úplně fér ze strany některých politických subjektů, že si tento bod dávají do programu, protože to město samo tento problém nemůže vyřešit. Ta silnice je státní a o prioritách a stavbách rozhoduje Ministerstvo dopravy. Město v tom ale může být aktivní.


V České Lípě je řada problémů, které město a jeho obyvatele dlouhodobě trápí. O spoustě věcí politici řadu let jen mluví, ale nikdy nebyly dotáhnuty. Do dvou investičních akcí politická reprezentace našeho města „narvala“ miliony korun, i tak nemají obyvatelé České Lípy jinou možnost, než se kvůli venkovnímu koupání přemístit do okolních měst anebo „skousnout“ krytý plavecký bazén. Českolipská kultura je další popelkou, můžeme si vybrat mezi neuchopitelným kulturním domem, kde si lze honosnou kulturní akci představit jen stěží. Další možností je bývalá městská tělocvična, která je dnes honosně zvaná Jiráskovým divadlem, jen se všichni bojí, aby budova brzo nespadla. Městský obchvat už přeci částečně máme, vede přes průmyslovou zónu do kovošrotu. Ano, není to položka v rozpočtu města, a tak může každá politická reprezentace města jednoduše ukazovat „tam nahoru“. Zeptal jsem se proto lídrů kandidátek na to, jak by tuto problémy České Lípy řešili oni. Zde jsou jejich odpovědi:

Poptávka obyvatel po venkovním koupališti

Stanovit zda Dubice ano či ne, a to do konce roku 2014. Pokud ne, tak do konce roku 2015 stanovit jiné místo. Naším cílem je celý projekt včetně jeho realizace dotáhnout časově tak, aby v koupací sezóně 2016 měli Českolipané veřejné venkovní koupaliště.

Nové divadlo

Nové divadlo určitě ne, soustřeďme se na rekonstrukci toho stávajícího. Má svoji historickou stránku, je tam nějaké zázemí. Jak jsem již veřejně říkal, máme tu ještě KD Crystal, kam by měla přijít knihovna. To je další budova zralá na rekonstrukci a my si musíme říct, jaká budova dostane v tomto volebním období přednost. Obě dvě určitě najednou nezvládneme. Tam bych raději investoval do spolků, do herců a do toho „duchovního zázemí“.

Obchvat

Jak jsem již řekl, my o něj můžeme bojovat, můžeme vytvářet různé občanské aktivity. Ale pokud to ten stát nezařadí do rozpočtu, tak s tím nic neuděláme. 

Nahoru

Komentáře

Re: J. Vondrouš: Největším problémem Lípy je její vylidňování

Dobrý den, pane Vondrouš konečně někdo kdo to má v hlavě srovnané , jen se chci zeptat. Chápu, že nelze podchytit vše. Jak se díváte na korupci ? Děkuji

Nahoru

Re: J. Vondrouš: Největším problémem Lípy je její vylidňování

Dobrý den,
víte s korupcí je to jednoduché buď politik krade, nebo ne. Ale od toho tady máme policii, aby takové věci řešila. Uvedu názorný příklad: Změna pro Liberecký kraj v čele s panem Korytářem, ale např i Jeníkem z České Lípy, neustále hovoří o jakési transparentnosti. Ano já jsem pro transparentnost na tom přeci nic není, zveřejňovat vše. Na druhou stranu, jakmile se tato Změna dostala na kraj, vytvořila účelovou protikorupční komisi a hned si požádala o 4 miliony korun. Proboha naco?!! ... Podle mého názoru je to jen líbivé téma za účelem hledat špínu na cokoliv a jakkoliv, osočovat druhé, být prostě in, protože teď je to moderní a čerpat zase nějaké finance - čili dotace pro dotace. Podtrženo shrnuto, zatímco před 2 - 3 lety si zakázky vesele a v tichosti rozebírala krajská klika ČSSD, dnes se děje naprosto to samé jen s tím rozdílem, že se změnil účel... Místo do stavebních firem to jde do protikorupčních komisí ...Znovu se ptám, kde to jsme?...
Takže snad shrnutě, korupci nehcme na orgánech činných v trestním řízení. To by prostě program politických stran být neměl. To by měla být samozřejmost...

Nahoru

Re: J. Vondrouš: Největším problémem Lípy je její vylidňování

Ty mrtvé obchody v centru města a liduprázdno mne také děsí. Kéž by se vám podařilo s tím něco udělat...

Nahoru