J. Rubický: Komunální politika je a musí být pro lidi

Verze pro tisk |

Když se v České Lípě řekne jméno Rubický, většinu místních okamžitě napadne knihkupectví. Ano, usilovnou prací v čím dál náročnějším oboru podnikání, jakým prodej knih bezesporu je, dosáhl lídr kandidátky „Uděláme pořádek v České Lípě“ veřejné známosti.

Samotná kandidátka je zajímavá tím, že v první trojce jsou kromě již zmiňovaného lídra zástupci dvou významných českolipských podnikatelských subjektů. Na druhém místě kandidátky je majitel obchodního domu Andy, za ním ředitel Jizerských pekáren. Jsou úspěšní ve své dosavadní práci a chtějí své zkušenosti přenést do vedení města a udělat pořádek. Uvidíme, zda jim voliči dají šanci.

Nedá mi to, abych nezačal otázkou, jak velký je nepořádek v České Lípě a kde je největší?

Jsem rád, že pořádek a nepořádek jsme Vám vložili do úst, znamená to, pane Hudec, že jsme Vás natolik zaujali a budete nás volit?

A teď vážně. Určitě se najde spousta věcí, které v minulosti nebyly v pořádku. Můžeme jmenovat třeba obsazování postů kamarády a známými, nedostatečné čerpání evropských dotací a peněz, netransparentní výběrová řízení. Myslím si, že jako příklad by to mohlo stačit. Chápání velikosti nepořádku je hodně subjektivní a každý volič si určitě najde, kde je větší a kde menší.

Jste úspěšný podnikatel, kterému se daří i napříč oslabujícímu zájmu o knihy svůj obchod v tomto oboru držet. Jste připraven na to, že byste se mohl stát starostou města a svoje podnikání opustit?

Než jsem se vydal cestou kandidatury do komunálních voleb, tuto otázku jsem si často kladl také. Dnes mohu říci „ano, jsem“, navíc jako lídr s tím i tak trochu musím počítat. Pravda ovšem je, že můj odchod z oboru, kde působím více jak 40 let, by pro mne byl více než bolestivý. Záleží však na volebních výsledcích a na budoucích koaličních partnerech.

Jak je dnes obtížné vůbec takovýto typ obchodu v centru města udržet?

Pokud máte svou práci rád (a pro mne je moje práce skutečným koníčkem), tak to prostě jít musí. S nástupem zavádění elektronických knih, zvyšováním cen knih a faktem, že kniha je pro mnoho rodin skutečně zbytným výdajem, je to samozřejmě složitější, než před 10-15 lety, ale stále je dost čtenářů, pro které je kniha důležitým životním doplňkem a nezbytností. A já věřím, že toto vydrží ještě dlouho.

Nemůžu se Vás jako knihkupce nezeptat, jaká kniha Vám v poslední době udělala jako čtenáři radost?

Já osobně mám rád knihy z historie nebo z oblasti sci-fi, ideálně skloubené obě témata dohromady. Moc se mi líbí knihy autora Clive Cusslera nebo Jamese Rollinse, od kterého jsem teď četl knihu „Boží oko“ – trochu historie, trochu sci-fi, napínavé, dobrodružné. Krásné oddychové čtení.

Do komunálních voleb letos kandiduje podobné uskupení naštvaných patriotů pod názvem Spolehnutí. Není těch změnových hnutí v letošních volbách již příliš a nemyslíte, že to voliče odradí od volby takovýchto hnutí?

Nemyslím, naopak. Komunální volby jsou přece jenom trochu odlišné od parlamentních, kde se volí především strany. V komunálních volbách jde především o osobnosti daného města či lokality, které lidé znají, mají k nim důvěru a mohou vybírat i podle toho, co tito lidé již dokázali ve svých oborech a v čem tudíž mohou přispět k rozvoji města. A těch, si myslím, je na naší kandidátce většina.

V čem se odlišujete od tohoto hnutí?

V tom, že nikdo z nás není ani bývalý ani současný politik a nemá potřebu opravovat svá rozhodnutí z minula. Název našeho sdružení vznikl velmi spontánně a to na základě obecné nespokojenosti s fungováním radnice za poslední volební období. Název nám proto nepřijde populistický, naopak má svižného a svěžího ducha, nevidíme nic špatného na slovech dělat a pořádek. Když budete chtít mít doma uklizeno a čisto, prostě uděláte pořádek. Nic více, nic méně. Nezapomínejte však na to, že kandidujeme pod „Nezávislými“ a že „Uděláme pořádek v České Lípě“, je jenom jakýsi podnázev, naší hlavní devizou jsou naši kandidáti a to především jako osobnosti. Každá osobnost je originálem, v tom vidíme hlavní odlišnost a naší devízu pro voliče.

Vy jste při posledních komunálních volbách kandidoval za Věci veřejné, tedy s Petrem Skokanem (dnes Spolehnutí) a Antonínem Lačným (dnes TOP 09). Proč od další spolupráce s Petrem Skokanem sešlo?

No, jak to dopadlo s Věcmi veřejnými, je všem známo. Strana se rozpadla a zanikla. Pokud se ptáte na moji účast na kandidátce z minulého volebního období, tak ano, potvrzuji svojí účast, avšak jako nezávislý kandidát. Zjistil jsem, že s panem Skokanem máme různé názory na určité otázky.

Někteří kritici hovoří o takovýchto hnutích nebo politických spojenectvích jako o nevyzpytatelných, kdy tam není žádný z kandidátů vázán žádnou stranickou linií a po zvolení do zastupitelstva se každý takovýto zastupitel chová nepředvídatelně. Nebojíte se, že by se něco takového mohlo stát i u Vás?

Víte, já si myslím, že v komunální politice stranická linie není tou nejdůležitější věcí. Všem by mělo jít především o rozvoj a prosperitu svého města, obce, kraje. Samozřejmě, že cesty k tomu mohou být různé. Naši kandidáti budou jednat dle svého nejlepšího svědomí a vědomí.

Pokud byste se podíval na vaši kandidátku a přiřadil jména některých kandidátů k jednotlivým činnostem, které jako vedení města musíte vykonávat, kdo by jakou funkci podle vás vykonával?

Mnoho z našich kandidátů jsou odborníci ve svých oborech, proto vybírám jen hrubý nástin možných funkcí, takže např.: Oblast financí – Ing. Truhlář, Ing. Vladimirov; Kontrolní činnost – Ing. Kozák; Oblast kultury a cestovního ruchu – pan Hric; Oblast životního prostředí – pan Rejcha; Oblast sportu – slečna Chocová; Sociální oblast – paní Hurtová; Oblast prevence kriminality – pan Fořtík, bývalý policejní psovod a pan Rückl, stávající policista. Myslím, že pro ilustraci by to mohlo stačit.

Na webových stránkách máte uvedeno, že jednou z oblastí, ve které můžete přispět k jejímu zkvalitnění, je oblast kultury. V čem je dle vašeho názoru tato oblast v České Lípě opomíjená a co vy osobně byste změnil?

Město Česká Lípa má v podobě Kulturního domu Crystal mnohem větší kulturní potenciál, než jak je v současné době využíván. Při nastavení bližší spolupráce města společně například se ZUŠ a DDM Libertin by mohly být prostory kulturního domu a jeho přilehlého okolí lépe využívány především pro děti a mládež. Dále při nastavení pravidel získávání podpory pro kulturní akce z městské pokladny lze zlepšit kulturní vyžití všech obyvatel České Lípy.

Jak osobně vnímáte problematiku bezpečnosti ve městě? Je Česká Lípa bezpečné město, ve kterém se rodiče nemusí bát o své děti? A pokud ne, jak se dá otázka bezpečnosti v České Lípě řešit?

Co se týče středu města, je bezpečnost vcelku dobrá, avšak horší situace je dle mého názoru i názoru občanů na sídlištích a v okrajových částech města. Zlepšení této situace je možné, ať už některými změnami v práci městské policie, např. zavedením osobní zodpovědnosti za svěřené úseky a rozšířením a posílením kamerového systému v dotčených problémových lokalitách, a také zvýšením a zlepšením spolupráce s Policií České republiky.

Pokud byste měl zhodnotit právě uběhlé čtyři roky na radnice, kdy většina kandidujících stran přicházela s heslem změny, transparentností, lepší komunikací a jiným přístupem, jak byste tyto čtyři uběhlé roky hodnotil?

Nevím, s jakými představami změn před čtyřmi roky tyto strany do vedení města nastupovaly, avšak jsem nucen konstatovat, že z mého pohledu k žádným zásadním změnám nedošlo. Ať už se jedná o předestíraný „jiný přístup“ nebo kterékoli z dalších hesel.

Co se podle Vás nedá současnému vedení radnice upřít a za co byste je zkritizoval?

Pozitivní je změna parkovacího systému v centru města, tento je dle mého názoru opravdovým přínosem občanům. Naopak kritiku si dle mého zaslouží mrhání městskými financemi do areálu tzv. koupaliště v Dubici, tedy koupaliště, kde je koupání zakázáno.

Když byste byli jako zastupitelé před situací, že byste měli jednat o koaliční smlouvě, přes prosazení jakých tří priorit byste se pod koaliční smlouvu nepodepsal?

Komunální politika je a musí být pro lidi, kteří zde žijí, musí vytvářet a připravovat možnosti pro rozvoj a udržitelnost celého regionu – to je priorita, kterou budeme prosazovat, a je jedno, které oblasti se bude týkat. Jestli zaměstnanosti, sportovního vyžití, nebo sociálních a společenských potřeb města.V České Lípě je řada problémů, které město a jeho obyvatele dlouhodobě trápí. O spoustě věcí politici řadu let jen mluví, ale nikdy nebyly dotáhnuty. Do dvou investičních akcí politická reprezentace našeho města „narvala“ miliony korun, i tak nemají obyvatelé České Lípy jinou možnost, než se kvůli venkovnímu koupání přemístit do okolních měst anebo „skousnout“ krytý plavecký bazén. Českolipská kultura je další popelkou, můžeme si vybrat mezi neuchopitelným kulturním domem, kde si lze honosnou kulturní akci představit jen stěží. Další možností je bývalá městská tělocvična, která je dnes honosně zvaná Jiráskovým divadlem, jen se všichni bojí, aby budova brzo nespadla. Městský obchvat už přeci částečně máme, vede přes průmyslovou zónu do kovošrotu. Ano, není to položka v rozpočtu města, a tak může každá politická reprezentace města jednoduše ukazovat „tam nahoru“. Zeptal jsem se proto lídrů kandidátek na to, jak by tuto problémy České Lípy řešili oni. Zde jsou jejich odpovědi:

Nové venkovní koupaliště

Venkovní koupaliště v České Lípě je téměř nutností, pro řešení tohoto problému je nutno analyzovat možnost v Dubici a v případě nemožnosti úprav tohoto koupaliště řešit výběr lokality jiné, samozřejmě s ohledem na finanční možnosti města.

Divadlo

Co se týká řešení divadla, tak je potřeba vzít v úvahu řešení – knihovna, divadlo, kino – tj. vytvoření multifunkčního společenského prostoru ve spojení s KD Crystal, tyto potřeby propojit a řešit s ohledem na využitelnost s cílem uspokojit zájmy všech uživatelů.

Obchvat města

Obchvat města je pro život ve městě a jeho dopravní infrastrukturu zásadním problémem. Je třeba však vědět, že řešení tohoto problému nespadá do kompetencí města. Nutností je vytvořit ze strany města maximální tlak ve spojení s dalšími obcemi a regiony na kompetentní orgány státní správy tak, aby se tento problém již konečně začal řešit a bylo vidět časový horizont řešení. 

Nahoru

Komentáře

Re: J. Rubický: Komunální politika je a musí být pro lidi

Pro které? Chtějí všichni totéž? Není to spíš tak, že leckdy chce jeden pravý opak toho, co druhý, a vyhovět oběma tedy nelze? Obyvatelé jedné ulice v centru města chtějí v té ulici razantně omezit parkování. Je úzká a oni mají problémy se mezi parkujícími auty vůbec proplést, zejména matky s kočárky. Musí vstupovat do ulice, bojí se, že je projíždějící auto srazí. Místní obchodníci jsou razantně proti omezení, protože jak by své obchody zásobovali? Jak by obsluhovali zákazníky, jimž někteří své zboží dovážejí až domu a potřebují se tu mnohokrát za směnu otočit. Jak to rozhodnout, ve prospěch kterých, když třetí možnost zřejmě není, případně nikoliv realizovatelná v jednom volebním období?

Nahoru