A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Verze pro tisk |

Jedna z trojice žen, která kandiduje na prvním místě kandidátky své strany do českolipského zastupitelstva. Na první pohled působí rázně a nabízí se tak srovnání s Hanou Moudrou a Romanou Žateckou, což jsou rovněž silné osobnosti českolipské politiky.

Zvolí si ji Českolipané jako svou budoucí starostku? Dokáže hnutí ANO 2011, které vévodí celorepublikovým žebříčkům důvěry voličů v politické strany, přesvědčit voliče v České Lípě, že jim nabízí kvalitní alternativu proti již zavedeným politickým subjektům?

Jste jednou ze tří žen, které vedou kandidátku politické strany či hnutí do letošních komunálních voleb v České Lípě. Budete usilovat o křeslo starostky, na kterém dnes sedí rovněž žena, a to Hana Moudrá za ODS. Jaké je to být růží mezi trny a má to nějaké své výhody?

Pokud se bavíme o ženách v politice, pak se v daném uskupení můžu cítit pouze jako růže mezi růžemi. Je žádoucí, aby do jakéhokoliv politického uskupení vstupovaly ženy.

Poslední čtyři roky byly ve znamení dvou znesvářených stran v zastupitelstvu, kdy na jedné straně zastupovala vedení města již zmíněná Hana Moudrá a na druhé straně výrazný tahoun opozice Romana Žatecká, obě velmi silné osobnosti. Když byste měla porovnat styl obou dvou těchto dam, co byste si pro výkon funkce starostky nebo zastupitelky pro sebe vzala?

V roce 2010 vyhrála ČSSD, potažmo paní Romana Žatecká, volby, přičemž po složení všech zbylých stran (za tiché podpory KSČM) byla ČSSD neférově vyšachovaná z možnosti většinového působení na radnici. Vůbec bych se nedivila, kdyby po letošních volbách chtěla dosáhnout satisfakce.

Práce starostky je manažerská činnost, takové řízení větší firmy s odpovědností vůči představenstvu, což je v tomto případě zastupitelstvo, které Vám schvaluje mantinely. Vy působíte jako odborná referentka pro výživu, což není vedoucí pozice. Jak jste připravená na teoretickou možnost, že se stanete starostkou, a jakou kvalifikaci pro tuto funkci můžete nabídnout?

Je pravdou, že nezaujímám vedoucí pozici ve své profesi, ovšem je třeba zdůraznit, že odborný referent je oblast působení velice samostatná a kvalifikačně poměrně náročná. Nebojím se tvrdit, že při práci v terénu je naprosto nezbytné, abych se sama rozhodovala a řídila směr jednání. Moje rozhodnutí musí být jasné a nezpochybnitelné. Oporou mi zcela jistě budou odborníci z našich řad.

ANO 2011 se stalo relativně rychle pevnou součástí české politické scény, nicméně v České Lípě se o této straně až do letošního září příliš nevědělo. Nemyslíte si, že jste začali s veřejnou prezentací svých názorů trochu pozdě?

Nemyslím, že jsme začali pozdě. Na vlastním programu jsme pracovali velice intenzivně a poměrně dlouhou dobu. To, že jsme naše názory neprezentovali bezprostředně, je pochopitelné. Ostatní uskupení mají jistou tradici, ale na druhou stranu už všichni víme, co od nich můžeme očekávat. Ano si prostě počkalo  na správnou chvíli. „Opravdu si myslíte, že se o našem hnutí příliš nevědělo?“

V předvolební kampani při volbách do Poslanecké sněmovny jste prohlásila, cituji „ANO jsem kontaktovala již v listopadu 2012, už mě nebavilo kritizovat politiky v kruhu nejbližších, ale chtěla jsem udělat něco pro to, aby se situace zlepšila. Mám tři děti, ty jsou pro mne velkou motivací.“ Co Vás natolik vyburcovalo v České Lípě, že jste se rozhodla zasáhnout do komunální politiky a změnit to?

Před parlamentními volbami nikdo netušil, že ANO získá tak skvělou pozici a bude zastoupeno v parlamentu. Názory pana Babiše pro mě byly vždy srozumitelné a věrohodné. Jsem přesvědčena, že jestliže se reformy vedou v nejvyšší politice, lze tyto názory prosadit i v komunální politice. Proč to nezkusit? Určitě bychom se rádi zaměřili na nekoncepční řízení toku peněz, protože pokud by se více využívalo dotačních titulů, mohlo by se za ty samé finanční prostředky udělat daleko více projektů, protože např. ze SFŽP (státní fond životního prostředí) lze z EU získat podporu až 90 % uznatelných nákladů.

Další věcí je nesystémové řešení investic: stavba sportovní haly, které chybí několik míst pro diváky, aby mohla pořádat mezinárodní zápasy, a aby se to napravilo, plánuje se dostavba další tribuny (jistě opět bez podmínky, že bez poskytnuté dotace se to stavět nebude), včetně výborně postavené tribuny, ze které polovina (možná větší polovina) diváků nevidí na celou plochu hřiště, plánovaná opravu mostu nad ul. Moskevskou, kdy je naplánováno úplné uzavření hlavního tahu přes CL a zajištění objízdné trasy přes, což lze určitě zajistit lépe, například pouze s omezením. Nově podaná informace z radnice: chystá se výměna veřejného osvětlení, ale nedávno se provedla výměna stožárů a lamp veřejného osvětlení za x milionů, ale nikdo neví jakého.

Je například něco, co Vás v tomto čtyřletém volebním období, ať už ze strany vedení města nebo zastupitelstva, natolik potěšilo, že byste na tomto kroku sama nic neměnila?

Nemyslím si, že veškerá rozhodnutí současné radnice jsou špatná. Jako dobrý příklad může posloužit poskytnutí práce nezaměstnaným. Jistě žádoucím opatřením je i zavedení parkovacích automatů, zde jen říkám, škoda, že tak pozdě a za těchto podmínek.

Jako starostka byste byla i vrchním velitelem Městské policie. Jak jste spokojená s její činností a co byste chtěla změnit?

Systém finančního dotování Městské policie je špatný, je nezbytné fungování MP přehodnotit. Chceme se zaměřit na její větší zapojení do systému, pro který byla zřízena, tzn. intenzivnější dozor v ulicích, průběžné další vzdělávání strážníků atp.

Vedení města je tím, kdo ve spolupráci s jeho odbory a příspěvkovými organizacemi připravuje rozpočet města. Když byste se dnes podívala na výdajovou stránku rozpočtu, je něco, co byste chtěla zásadně v rozpočtování města změnit?

Rozpočet města je poněkud zahalen mlhou a jeho rozklíčování je skoro nemožné, na základě zveřejněných informací. Přerozdělení prostředků bychom rádi směrovali především v oblasti kulturního vyžití občanů. Považujeme za nezbytné změnit koncepci výdajové stránky, co se týká investic - zpracovat strategický plán ve spolupráci s občany, podle JEJICH námětů zpracovat akční plán rozvoje města, kde zastupitelstvo (na základě toho, co budou chtít občané města) určí prioritu jednotlivých projektů a podle něj bude vedení města následně postupovat – připraví projektovou dokumentaci, ekonomický odbor navrhne v rozpočtu výhled se zapracováním nákladů na jednotlivé projekty, kde tento plán rozvoje zohlední, zastupitelstvo pak schválí financování jednotlivých projektů tak, aby to město neplatilo celé – jednotlivé projekty, které budou finančně náročné, podmínit získáním dotace.

Jednou z výzev, která se objevuje v posledních dnech na internetu, je prosazení městské hromadné dopravy zdarma. Myslíte si, že by si České Lípa mohla takovýto krok dovolit a byl by prospěšný?

Nejsem si zcela jistá, jestli zrovna doprava zdarma je radikálním krokem vedoucím ke zlepšení stávající situace obyvatelů České Lípy. Navíc tento krok je potřeba zvážit i s ohledem na rozpočtové možnosti města. Chce to spíše koncepční řešení – autobusy s nižší kapacitou, když jezdí málo lidí, udělat průzkum, kdy je MHD efektivní a kdy ne – tzv. grafikon využití atd.

Ve vašem programu najdeme tradiční boj s korupcí a transparentní hospodaření. S tímto heslem šel do minulých komunálních voleb i současný místostarosta České Lípa Jiří Kočandrle, který prosadil zveřejňování všech veřejných zakázek a smluv už od roku 2010. Proto se chci zeptat, není tato vaše snaha nadbytečná a neslibujete již něco, co zde uděláno bylo?

Otázka by měla znít, zda sliby pana Kočandrleho byly skutečně na 100 % splněny.

Jedním z kandidátů do zastupitelstva za ANO 2011 je i Roman Hejna, který je nyní členem sportovního výboru za ODS, tedy dobře zná současný systém podpory sportu ze strany města a podílel se na jeho přípravě. Jak byste zhodnotila současnou politiku podpory sportu ze strany radnice a je něco, co by si zasloužilo revizi?

Ano, současná politika podpory sportu ze strany radnice bude podrobena analýze a revizi, protože systém rozdělování financí do sportu není příliš transparentní, ale bližší informace má právě pan Hejna, se kterým na tomto tématu průběžně pracujeme…

Ono u toho sportu je ještě jedna záležitost, kdy v České Lípě zejména kulturní obec hovoří o tom, že sport je zde na úkor kultury zvýhodňován. Souhlasíte s tímto tvrzením a co byste v podpoře kultury zlepšila?

Pravdou a nepopiratelným faktem je, že město Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem, což u sportu až tak alarmující není. Budeme podporovat kulturní akce či volnočasové vyžití pro širokou veřejnost s důrazem na rodiny s dětmi. Kultura Česká Lípa. p.o. je nefunkční organizací ve městě a je třeba, zejména pokud jde o reklamu toho, co se plánuje a je připraveno, větší prezentace a oslovení širší veřejnosti. A když se o tom ví, je to pro většinu lidí tak vysoký náklad, že radši půjde na pivo a pojede do hospody MHD zadarmo. :)

Pokud byste jako lídr kandidátky a případná budoucí zastupitelka stála před rozhodnutím, zda vstoupit do koalice s jiným politickým partnerem, bez prosazení jakých tří priorit byste se pod koaliční dohodu nikdy nebyla ochotna podepsat?

Rozhodně nehodlám předjímat situaci!


V České Lípě je řada problémů, které město a jeho obyvatele dlouhodobě trápí. O spoustě věcí politici řadu let jen mluví, ale nikdy nebyly dotáhnuty. Do dvou investičních akcí politická reprezentace našeho města „narvala“ miliony korun, i tak nemají obyvatelé České Lípy jinou možnost, než se kvůli venkovnímu koupání přemístit do okolních měst anebo „skousnout“ krytý plavecký bazén. Českolipská kultura je další popelkou, můžeme si vybrat mezi neuchopitelným kulturním domem, kde si lze honosnou kulturní akci představit jen stěží. Další možností je bývalá městská tělocvična, která je dnes honosně zvaná Jiráskovým divadlem, jen se všichni bojí, aby budova brzo nespadla. Městský obchvat už přeci částečně máme, vede přes průmyslovou zónu do kovošrotu. Ano, není to položka v rozpočtu města, a tak může každá politická reprezentace města jednoduše ukazovat „tam nahoru“. Zeptal jsem se proto lídrů kandidátek na to, jak by tuto problémy České Lípy řešili oni. Zde jsou jejich odpovědi:

Venkovní koupaliště

Zcela jistě v areálu koupaliště Dubice je možnost vybudování volnočasových aktivit, včetně vybudování venkovního koupaliště.

Nové divadlo

Nevidím důvod budování nového objektu, je třeba využít stávající prostory v majetku města a spíše se zamyslet nad způsobem vedení příspěvkové organizace.
Přičemž je třeba zdůraznit, že u těchto akcí plánujeme pracovat na možnosti využití vyhlášených dotačních titulů.

Obchvat města

Tato otázka je poněkud nad rámec komunální úrovně. Je třeba diskutovat s investorem, to je ŘSD, dále se budou vést diskuze na krajské úrovni a v neposlední řadě, opět nezapomínejme na dotační tituly.  

Nahoru

Komentáře

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Kulturně zcela mrtvé město? To je pěkný plivanec pro ty, co se tady často ve svém volném čase podílejí na pořádání kulturních akcí - od Progresu, přes Divadelní podzim, řadu spolků, Všudybud až po právě probíhající Lípu Musicu. Hrozné, opravdu ostudné vyjádření.

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Kdo je ta paní? Není už prakticky kulturně zcela mrtvá?

Bydlí ta paní vůbec v Lípě?

Je Babišova nálepka "ANO" opravdu jediný případný důvod, proč tuto paní volit?

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Chtěl jsem napsat v podstatě to samé jako p. Bárta - paní Šafránková mě donutila se po 2 letech přihlásit na diskusi na i-novinách. Vyjádření, že ČL je kulturně zcela mrtvým městem je nehorázná drzost. I kdyby zazdila jen Jiráskovo divadlo, příležitostní koncerty (blížící se Tři sestry), akce Čajovny, doplňkový program knihovny (mimochodem - dle mého názoru skvěle fungující a taky spadající do kultury)

Ano, asi to není s kulturou v Lípě zrovna hitparáda, ale tohle je fakt hodně mimo.

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Právě probíhá hudební festival Lípa Musica. Dnes a denně je díky němu skloňováno jméno města ve veřejnoprávním rozhlase (na stanici Vltava). Letos se o ní mluví skoro stejně často jako třeba o Smetanově Litomyšli, která má přitom mnohem delší tradici, nebo o Jihočeském hudebním létě. Jestli tohle je charakteristika kulturně mrtvého města, tak takto mrtvý bych chtěl být, až jednou přijde můj čas.

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Paní Šafránková,
dovolte mi, jako řediteli příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa, abych se vyjádřil k Vašemu volebnímu názoru a uvedl na pravou míru Vaši interpretaci o nefunkčnosti naší organizace, včetně nabídky a managementu.
Za dobu svého působení v organizaci jsem si kladl za cíl, aby v České Lípě vystupovali nejen Ti nejlepší z nejlepších, ale aby se zde i pořádaly představení regionálních či městských uskupení všeho druhu. Troufnu si říci, že nemalá nabídka patří ke špičce, což potvrzuje například začátek této divadelní sezony v Jiráskově divadle vyprodanými Cimrmany, následujícím vyprodaným Cavemanem, Jaroslavem Svěceným, přes populární pohádky a zakončením roku s Jiřinou Bohdalovou… Kulturní dům Crystal začíná svou koncertní sezonu kapelou Tři sestry, dále pokračuje v současné době velmi populární mladou kapelou Mandrage, významně podporujeme i zdejší českolipské kapely, se kterými budeme slavit 10 let skupiny Pupíček, v listopadu přijede několikanásobná zlatá slavice Hana Zagorová…Kultura Česká Lípa je také významným a profesionálním partnerem pro řadu uměleckých agentur, i většinu místních spolků a zájmových i kulturních uskupení, které u nás rádi uvádějí své projekty, např. 4TET, festival Stonerock, koncert slovenské zpěvačky Kristíny, show Michala Nesvadby a v neposlední řadě i Mezinárodní hudební festival Lípa Musica a 38. ročník Českolipského divadelního podzimu a festivalu Všudybud apod.
Nesmím zapomenout na tři důležité akce, které v rámci agenturní činnosti připravujeme “na klíč“ pro Město Česká Lípa, a to Městské slavnosti, Rozsvícení vánočního stromu a Reprezentační ples.
To jsem pouze nastínil nejvýznamnější akce, které pravidelně připravujeme.
Každý profesionál v kulturním oboru zhodnotí, že takto nefunkční organizace opravdu nevypadá.
Dalším úhlem pohledu může být také kupní síla našeho města. Je velmi jednoduché připravit takovou kulturní nabídku, která může produkovat každý den nejpestřejší koncerty, přednášky, výstavy, divadelní představení atd., ale jako manager musím brát v potaz to, jestli se nebude náhodou hrát před prázdným sálem! Systém příspěvkové organizace je takový, že na konci kalendářního roku nesmí být ve ztrátě! Jsme přímo závislí na divácích a posluchačích, kteří k nám přijdou. Proto skutečně každý den řešíme dramaturgii tak, aby výsledek hospodaření nebyl v červených číslech. Samozřejmě, že každý máme, nebo můžeme mít jiný názor na funkčnost nebo chod systému jiné organizace, např. na činnost úředníků, ale je třeba se nejprve seznámit s fakty a systémem chodu potencionálně kritizované činnosti.
Navíc musím dávat prostor i dalším pořadatelům a často musíme korigovat naši nabídku tak, aby například nasazením silného titulu v období konání jejich akce neohrozilo návštěvnost obou subjektů.
Dramaturgie se často řeší i rok a více předem. Některá představení vyžadují často mravenčí práci, která není vidět. Za tím vším stojí celý aparát lidí, kteří se ruku v ruce podílejí na tvorbě, nebo chodu organizace a to nejen naší.
Na vyžádání jsem ochotný Vám zaslat nabídku kteréhokoliv měsíce zpětně a také Vám mohu poslat plánované menu naší organizace do dalšího období.
Jelikož jsem i členem kulturního výboru, jakožto poradního orgánu zastupitelstva města, vím, že žádostí nejrůznějších uskupení, kteří pravidelně žádají o grantové finanční prostředky je například v letošním roce více než dvacet. A tito všichni se starají o kulturní nabídku a skutečně každý ve svém měřítku a dle možností tuto činnost vykonávají.
Proto se domnívám, že kultura mrtvá rozhodně, rozhodně není!
Není to naopak?

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Vážená paní Šafránková, dobrý den. Dal jsem si po přečtení Vašeho názoru chvilku na to, abych přemýšlel o tom jak smýšlíte o kultuře v našem městě. Rád bych Vám za jednoho z mnohých, kteří v kultuře našeho města pracují reagoval na Vaše drsné vyjádření. Zcela zásadně s Vámi nemohu souhlasit, naopak si myslím, že jsme velice vyspělým kulturním městem, které se velmi významně stará o své občany. Stačí se rozhlédnout.
Je zde skvělá ZUŠ, která pod rukama jejího ředitel skvétá, je zde dlouholetá práce Libertinu, Vlastivědné muzeum, knihovna a její aktivity, KD Crystal, které plní funkci kultury se záběrem na všechny věkové kategorie, Jiráskovo divadlo, Vodní hrad Lipý, Big Band, snad tři pěvecké sbory včetně toho největšího Českolipského dětského sboru. Je zde fantastické kino Crystal, filmový klub, vynikající klub Progres, nově otevřený klub U Bílého černocha, divadelní klub Jirásek, Každoročně se zde pořádají Pašijové hry, Všudybud, Divadelní podzim, pěvecké přehlídky, adventní koncerty. Je zde také doma Lípa Musica. Jsme na to hrdí hýčkáme jí, celoročně usilujeme, aby byl každý rok o něco lepší a abychom přispěli ke kultivaci kulturního prostředí ve kterém žijeme. Máme naše město, svou práci a kulturu rádi. Nedivte se tedy, že jste vzbudila nevoli svým vyjádřením. Na to musíme reagovat, protože Vaše vyjádření popírá úsilí stovky lidí! Rád bych Vás pozval na právě probíhající festival, rád Vám nabídnu čestný vstup, jen si prosím vyberte. Jen upozorňuji na to, že zhruba polovina následujících koncertů je vyprodána. O kulturu je zájem. Jsme totiž kulturně vyspělým městem a to díky spojení všech subjektů a na to jsem skutečně hrdý.
Martin Prokeš, ředitel MHF Lípa Musica

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

1) Téměř bez výjimky se držela manuálu, který vedení ANO kandidátům dalo a v němž stojí mimo jiné: "I v našem poslaneckém klubu máme případy tzv. lidí s názorem, jejichž názory pak musíme týdny řešit, což se v době předvolební příliš nehodí,".
Fakt neřekla naprosto nic konkrétního. Nevyslovila názor prakticky na nic. Jen plané řeči o ničem.
2) U jedné věci se manuálu přecijen nepřidržela a prohlásila, že "Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem".
Tomu říkám opravdu úlet. Ač je kultura v Lípě docela častým terčem mé kritiky, není to kultura jako taková, ale jen způsob jejího financování. Rozhodně si nemyslím, že Lípa je kulturně mrtvá. Tohle ta ženská hodně přepískla.

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Nechápu, kde berete tu drzost pořád někde slintat vaše nesmysly, které beztak zajímají jen notorické stěžovatele, kterým jaksi nevadí, že stavíte zejména na nepodložených pomluvách a dohadech vaší choré mysli. Pod každým příspěvkem zde na i-novinách se s železnou pravidelností objevuje vaše kritika, kterou však sám na svém plátku nedokážete unést. Kandidujete do zastupitelstva a přitom dopředu prohlašujete, že se v případě zvolení svého mandátu stejně vzdáte. Jste jen obyčejný namyšlený červ, který se lacinými praktikami rozkladného "zpravodajstvi" vyhřívá ve slunci zdánlivé popularity, alibisticky schován za "dobré" úmysly s naším drahým městem. Tímto neobhajuji kritizovaný výrok týkající se kultury a jsem si jist, že jeho majitelka si za něj již teď trhá vlasy.

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Trefné!

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Kritiku unést dokážu. S tou nemám nejmenší problém.
Co se mi nelíbí jsou nesmyslné výpady které nereagují na téma, ale na osobu. A to ať na mě nebo na kohokoli jiného.
A když podobné výlevy předvede člověk, který se za své názory stydí tak, že je píše anonymně, pak je beru spíš jako pochvalu a díky za ni.

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Aha, takže vzhledem k mé anonymitě vás vlastně chválím. Opravdu zajímavé. No, nechť se rozhodnou ostatní čtenáři, jestli na tom, co jsem napsal, něco je či není.

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Není. Nikdy není, pokud to píše anonym a navíc neuvede ani jeden jediný příklad "pomluv" nebo "lží".
Zatím pokaždé když mě někdo nařkne z toho že jen pomlouvám nebo že nepíšu pravdu, tak neuvede příklad.
Tak to zkuste alespoň vy, vážený nepodepsaný odvážlivče.

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Jj, manuálů se člověk musí držet, jinak pak přehřeje kočku v mikrovlnce.

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Paní Šafránková by se jako odborná referentka hygieny výživy měla jasně a nezpochybnitelně vyjádřit, zda rozdávání koblih na veřejnosti neporušuje platné hygienické normy a předpisy. Nehledě na kulturu stravování, kdy se obdarovaní voliči s umaštěnýma rukama cpou koblihami přímo na ulici.

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Je pravda, že kultura je šiší pojem a zahrnuje třeba kulturu chování nebo i tu kulturu stravování.

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

No, těch úletů by se tam našlo více.....
Mě spíše fascinuje, a to není jen u paní Šafránkové, jak se spousta lidí cítí býti odborníky v různých (vlastně ve všech) oborech, i když se prokazatelně nemohli dostat ke všem informacím.

Třeba most:
Nezavřít, jen omezit provoz... To by si od stolu a na dálku, bez studie a projektu netroufl vystřelit ani pan inženýr Stanislav Bechyně!
Jestli vám to jméno něco říká, paní Šafránková.... (vyzkoušejte Wikipedii)

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Vážená paní Šafránková,

zajímá mne, z čeho pramení výše uvedené konstatování o kulturně mrtvém městě. Kdy jste naposledy byla na nějaké kulturní akci? Víte vůbec o hudebním festivalu Lipa Musica? Jeho působení již překročilo hranice naší země. Bude probíhat Českolipský divadelní podzim, knihovna nabízí spoustu pořadů pro děti a dospělé. Nabídka Crystalu je obsáhlá a navíc velmi kvalitní. V létě se promítalo na hradu Lipý, pořádaly se tam hudební vystoupení, opět na velmi kvalitní úrovni. V muzeu probíhají výstavy. ale to bych jen opakovala slova předcházejících příspěvků. Pokuste se trochu porozhlédnout a sama si udělat názor a ne opakovat slova někoho, kdo na žádné akce nechodí, ale zasvěceně bude tvrdit, že se v České Lípě nedá kulturně žít - vážená paní dá a docela dobře.Jste - li lídrem kandidátky a chcete - li získat post zastupitele, čtěte, sledujte a učte se. A své názory ventilujte až na základě Vámi zjištěných fakt.
Takto to vypadá jako když jedna paní povídala.

Nahoru

Re: A. Šafránková: Česká Lípa je kulturně zcela mrtvým městem

Dobrý den,
nerad se míchám do diskuzí, které mi "tak trochu" nepřísluší. Obávám se ale, že paní Šafránková vám - těm přispivatelům z kulturní sféry neodpoví. Přesto si nemohu odpustit, že reakce, které jsou zde uvedeny pod článkem mne nesmírně těšily a ohromily. Musím souhlasit i s panem Jeníkem, můžeme se bavit o formě, způsobu atd ... ale nikdo mne nepřesvědčí o tom, že Lípa je mrtvé město. Není tomu tak!
Lípa žije a je to i díky vám. Čert vem stranickou příslušnost či otázku zda se jedná o divadlo, Lípu Musicu, maňásky či muzeum. Odvádíte neskutečný kus práce k propagaci města, často nedocenitelný, často kritizovaný ... ale. Je snadné kritizovat obchodníky za to, že šmelí, podvádějí, ale kdo jednou nestanul za pultem neví co to je mít krám, může jen blbě útočit, ne argumentovat proti. Kdo nikdy nelepil plakáty, kdo nikdy nestál na pódiu a neuváděl třeba kapelu, kdo si nikdy nezkusil udělat výstavu svých obrázků, své webové stránky ... ten by měl být proste ticho.
Lípa prostě žije... Děkuju

Nahoru