Páteřní nemocnice v kraji dostanou příspěvek na investice

Verze pro tisk |

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 29. května podpořilo návrh Rady Libereckého kraje o rozdělení 44 milionů do nemocnic na investice. Tato celková částka podpoří páteřní nemocnice z hlediska investic.

Částka 44 milionů bude rozdělena následujícím způsobem:

25.000.000 Kč Krajské nemocnici Liberec, a. s.
9.000.000 Kč Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
7.600.000 Kč Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou
2.400.000 Kč MMN, a. s.

Tyto finanční prostředky jsou určené na investice v nemocnicích. Nyní budou sepsány smlouvy. Tok peněz bude přísně sledován.

„Liberecký kraj vlastní nemocnici v České Lípě a většinově i libereckou, a tak samozřejmě většina peněz jde do našich nemocnic. Poděkování patří i zastupitelstvům měst Liberec a Turnov, která odsouhlasila poměrnou částku pro Krajskou nemocnici v Liberci. Komplikovanou ekonomickou situaci ve zdravotnictví bohužel musíme pomáhat řešit, chybí systémová opatření ze strany ministerstva a pojišťoven,“ uzavřel Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví.
 

Nahoru