Lípa reaguje na mimořádné opatření kvůli koronaviru

Verze pro tisk |

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v úterý 10. března mimořádné nařízení, kterým se:

- až do odvolání zakazuje s účinností od 10. března 18:00 hodin pořádání divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, kulturních, sportovních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, ochutnávek, trhů a veletrhů a dalších veřejných i soukromých akcí, na kterých se v jeden čas sejde více než 100 lidí

- zakazuje od 11. března osobní přítomnost žáků a studentů na ZŠ, SŠ, vyšších odborných školách a vysokých školách a v dalších školských zařízeních

Dle mimořádného opatření město Česká Lípa uzavře všechny základní školy, také Dům dětí a mládeže Libertin a základní uměleckou školu. Základní umělecká škola navíc ruší i koncerty, které jsou naplánované v týdnu od 16. do 22. března. Dům dětí a mládeže ruší všechny v současnosti probíhající příměstské tábory.

Sportovní zařízení zůstávají v provozu. Sportovní utkání, které pořádají na městských sportovištích jednotlivé kluby, doporučujeme buď přeložit na jiný termín, nebo zvážit přítomnost diváků na utkání. Je však na pořádajícím klubu, k jakému opatření přistoupí.

Kultura Česká Lípa přesouvá všechny březnové akce v KD Crystal a v Jiráskově divadle na jiné termíny, vstupenky zůstávají v platnosti. Přednášky v Centru textilního tisku proběhnou, jedná se o zrušení akce „Oslava jara a všech Josef a Pepíčků“, která měla proběhnout v sobotu 21. března. Kino Crystal, které provozuje soukromý subjekt, by mělo též respektovat mimořádné opatření ministerstva. Podle našich informací však kino zůstane v provozu, nicméně kapacita sálu bude omezena na hranicí 99 diváků.

Město Česká Lípa z důvodu nařízení ministerstva ruší akci „Odemykání Pekla“, která měla proběhnout v sobotu 21. března, zároveň ruší i březnové Odpolední čaje pro seniory, které měly proběhnout 26. března. Dubnové akce zatím město rušit nechce. 

V Domově pro seniory v ulici Na Blatech platí již od pondělí 9. března zákaz návštěv. V Domě s pečovatelskou službou v Ústecké ulici není možné vyhlásit zákaz návštěv, nicméně i tam platí důrazné doporučení zdejší seniory nenavštěvovat. Zákaz návštěv stále platí i v českolipské nemocnici, u otců u porodu a návštěv při paliativní péči bude postupováno individuálně. 

„V této situaci jsme povinni respektovat nařízení ministerstva. Snažíme se však rušit akce jen nezbytně nutné, není naším cílem město zcela ochromit. Na druhou stranu musíme učinit veškerá preventivní opatření, která učinit můžeme. Prosím občany, aby sledovali web a facebookovou stránku města, kde se vždy dozvědí ty nejčerstvější informace k současné situaci. Věřím, že vše zvládneme v co možná největším klidu a ve zdraví,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

V souvislosti s výskytem koronaviru v České republice zaujímá mimořádná opatření i Liberecký kraj 

Liberecký kraj reaguje na mimořádná opatření české vlády v souvislosti s výskytem koronaviru. Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla o uzavření škol a zákazu všech kulturních a sportovních akcí nad 100 osob. Tímto nařízením se řídí i Liberecký kraj a platí tak pro všechny jeho občany. V návaznosti na stanovená opatření rozhodl Liberecký kraj o prodloužení platnosti prázdninových jízdních řádů i po skončení jarních prázdnin, a to minimálně do 27. března 2020.

„Za současné situace musíme nařízení Bezpečnostní rady státu respektovat. Zároveň platí zákaz návštěv v nemocnicích i v sociálních ústavech,“ uvedl MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek pro resort zdravotnictví.

Krajská hygienická stanice v Liberci (KHS LK) v současné době testuje osoby s podezřením na onemocnění koronavirem. Provedla celkem 36 testů. K 10. březnu 2020 k 15. hodině se výskyt koronaviru v Libereckém kraji zatím neprokázal. Informace o pozitivním nálezu z médií jsou v tuto chvíli pouze poplašnou zprávou. 

Kromě jiného mohou lidé s podezřením na onemocnění virem Covid-19 od 6. března využívat službu testování na virus odběrem krve v domácnosti. Zajištuje ji každý den v době od 7 do 19 hodin Krajská nemocnice Liberec ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje. Celkově proběhlo 19 výjezdů a 25 odběrů. V úterý 10. března došlo ke čtyřem odběrům. 

„Během tohoto týdne navíc všichni občané dostávají do svých schránek letáky se zásadami správné hygieny, jako je například mytí rukou,“ dodal MUDr. Sobotka. 

Během několika dní dorazí do centrálního skladu v KNL dodávka ochranných pomůcek z ministerstva zdravotnictví a následně budou distribuovány tyto pomůcky dle doporučení ministerstva. „V daném okamžiku dostáváme počty zásob. Potřebná rezerva je nutná na sedm dní. V každém případě nevíme, jak velká tato zásilka bude,“ dodal náměstek Sobotka. 

I nadále platí, že po příjezdu z Itálie čeká všechny tyto osoby povinná čtrnáctidenní karanténa. V případě návratu občanů ze zahraničí a jejich zdravotních potíží doporučuje krajská epidemiologická komise telefonicky kontaktovat lékaře/epidemiologa, který rozhodne o postupu v každém konkrétním případě, tj. o případném nařízení karantény, vyšetření nebo izolace.

Občané se mohou i nadále informovat na infolince KHS LK (485 253 111) a také infolince Státního zdravotního ústavu (728 810 106 nebo 725 191 367).

Liberecký kraj z pozice objednavatele veřejné dopravy rozhodl o prodloužení platnosti prázdninových jízdních řádů v autobusové dopravě i po skončení jarních prázdnin až do pátku 27. března 2020. Situaci bude Liberecký kraj nadále sledovat s tím, že o dalších změnách bude včas informovat. 

Od středy 11. března do odvolání se také ruší úřední hodiny v budově Krajského úřadu Libereckého kraje a změní se režim jídelny. Do 11:30 bude přístupná pro zaměstnance úřadu a až poté pro veřejnost, aby se tyto skupiny nepotkávaly a omezil se tak jejich vzájemný kontakt a možný přenos viru.

 
 

Nahoru