Na opravu střechy budovy kavárny Union naváže oprava fasády