Kraj letos rozdělil v rámci Programu obnovy venkova víc než 29 milionů korun