Na opravu fasády kostela ve Volfarticích věnuje kraj 700 tisíc