Nemocnice zkoušela svoji připravenost na těžkou havárii