O společném čtení a základním kamenu

Archiv
Verze pro tisk |

A tak se v čítárně letos „cestovalo“ v čase i prostoru, vesele i vážně, na cestách skutečných či pomyslných, symbolických. Škoda jen, že cestu do knihovny si našlo jen málo těch, kteří byli ochotní sdílet své čtenářské zážitky s ostatními. Na druhou stranu byla příjemným překvapením i návštěva (byť krátká) starostky města paní Hany Moudré, která si vybrala milou ukázku z Werichovy knihy Fimfárum o tom, jak se cestuje až do Nejdedál.


Jak připomněla ředitelka městské knihovny v České Lípě paní Dana Kroulíková, týden knihoven je celostátní kampaň kazdoročně vyhlašovaná Svazem knihovníků a informačních pracovniků. Jejím cílem je zviditelnění činnosti a poslání knihoven, získání nových uživatelů, podpora četby a čtenářství vůbec.


Program veřejného čtení byl motivován též 170. výročím úmrtí Karla Hynka Máchy, poutníka, který znal mnoho cest a jehož Máj nás na těch našich bude jistě provázet ještě dlouho. Přednes vybraných pasáží z Máje v podání Ivany Bufkové velmi zapůsobil na všechny přítomné. A pak už to šlo jako na drátkách: Exupery, Šrámek, Čapek, Clarke, Werich, ale také Karel IV., Tomáš Baťa či úryvek z nového překladu Saroyanova, který bude teprve vydán …


Nezbývá než poděkovat PhDr. Kroulíkové a pracovnicím městské knihovny za příjemně strávenou část odpoledne. I když naše město jistě nebude rekordmanem v délce společného veřejného čtení (například v Sedlčanech trvalo prý plných devět hodin!!), určitě šlo o velice zajímavé a milé setkání.


A na závěr ještě malá perlička z kuloárů odborné knihovnické komunity: na připravovanou výstavbu zbrusu nové Národní knihovny, která bude vybudována v Praze na Letné, byly před nedávnem dopraveny základní kameny také z našeho kraje. Jeden z Ještědu, další z Jizery, třetí z Kozákova a Českolipsko zastupuje znělec z Bezdězu.

Nahoru