Vzpomínka na Bohumila Malotína

Verze pro tisk |

Bohumil Malotín byl osobností renesanční a ojedinělou, výčet jeho aktivit byl tak velký, že by dokázal naplnit několik životů. Pocházel z Barchůvku u Nového Bydžova, kde se narodil 11. 5. roku 1927.

Bohumila Malotína zajímaly osudy Lužických Srbů. Už za brněnských studií navázal kontakt se Společností přátel Lužice a navštěvoval kurzy lužické srbštiny. Po přesídlení do Prahy se stal aktivním členem Společnosti přátel Lužice při Společnosti Národního muzea – zde přednášel pražské veřejnosti prakticky neznámé skladby lužickosrbských autorů. Byt Malotínů v Nerudově ulici se stal místem mnoha setkání.

Roku 1955 se stal členem orchestru Smetanova divadla, kde r. 1963 převzal funkci koncertního mistra v sekci violoncell. Smetanovu divadlu byl věrný až do svého odchodu do důchodu v r. 1991. Hudbu ale ani pak nezanedbával, vyučoval v ZUŠ v České Lípě hře na violoncello.

Spolu se svou manželkou Miriam měli společnou zálibu – lásku ke knihám, která u něj přerostla v obrovský sběratelský zájem o staré tisky. Do všech knih vlepoval svoje nápadité exlibris – se symbolem rytíře ve zbroji.
Sbírka knih je bohatá a obsažná, její skladba odpovídá celé šíři zájmů jejího sběratele – nalezneme zde cenná vydání Biblí, knihy lékařské, knihy o hospodářství, právu, písně, kramářské písně, učebnice, časopisy a lužickosrbské tisky. Bohumilu Malotínovi se podařilo získat Pražskou bibli z roku 1488, Benátskou bibli z roku 1506 a Kutnohorskou bibli z roku 1489.
Ve sbírce nalezneme obě vydání Herbáře Pietra Andrea Mattioliho (1562, 1594), Kunvaldský kancionál (1576), Kroniku o národu Tureckém (1594). Ve sbírce lužickosrbské nalezneme vzácné Bible vydané v Budyšíně, Chotěbuzi, knihy A. Frankeho z roku 1826, Martina Grünwalda z roku 1780, rukopis gramatiky sestavený Janem Jurákem Prokopiem P. Hantsckem z roku 1770.
V nejbohatších letech přibývalo ročně 30-45 titulů, těsně před vypuknutím jeho choroby začátkem roku 2000 získal do své sbírky ještě dva tituly, které mu udělaly radost. Byl to Kleychův Kancionál z roku 1722 a Nový Zákon z roku 1782.

Na bývalé tvrzi ve Volfarticích se cítili s manželkou Miriam více doma než na Malé Straně v Praze. Bohumil Malotín zemřel v Praze dne 15. září 2000, pohřben je ve Volfarticích. Českolipskému muzeu odkázal celou svou jedinečnou sbírku tisků.
Díky vyhlášenému dotačnímu programu MK ČR jsou postupně unikátní tisky digitalizovány. V letošním roce bylo digitalizováno z této sbírky 10 knih. 

alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru