Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ v Horní Libchavě

Verze pro tisk |

1. září 2021 v Základní škole a Mateřské škole v Horní Libchavě nezačínal jen školní rok našim dětem, ale proběhl zde i „Den otevřených dveří“ po půdní rekonstrukci.

Tato půdní rekonstrukce začala v říjnu 2020 s podporou dotace z výzvy LAG Podralsko z.s., článku 20, Programového rámce Programu rozvoje venkova SCLLD s názvem Půdní vestavba učeben v ZŠ a MŠ Horní Libchava. Z velké části se finančně na rekonstrukci podílel zřizovatel – obec Horní Libchava.

V podkroví školy nyní můžeme s žáky naší školy využívat dvě nové krásné učebny moderně vybavené. Příjemně nás překvapilo, jak jsou učebny prostorné a plné slunce. Po mnoha letech se učitelé dočkali překrásné sborovny, kabinetů a skladů. Paní uklízečky mohou využívat prostornou úklidovou místnost. K učebnám přísluší toalety pro zaměstnance i žáky.

Díky těmto změnám mohla i naše mateřinka rozšířit své stávající prostory do bývalých prostor základní školy. Školní družina získala svojí vlastní místnost.

Chtěli jsme se s radostí z nových prostor podělit s veřejností. Potěšení rodiče, prarodiče žáků, kolegové z jiných škol, zástupci úřadu obce vyjádřili názor, že zde půjde učení „samo“. Děkuji všem za krásné nové prostory.

alt
alt
alt
alt
Nahoru