Pět otázek pro starostku České Lípy (19/2019)

Verze pro tisk |

Bude se platit za odpady? Jak vysoká může být pokuta za založení skládky u kontejnerů? Je Hitler čestným občanem města?

Už od počátku psaní pro i-noviny kritizuji odkládání velkoobjemového odpadu k popelnicím. V poslední době se k tomuto problému začíná konečně vyjadřovat i městská policie a vedení města. Jde nějak vyčíslit, jaké prostředky město vynakládá na úklid po neukázněných občanech?

V letošním roce máme v rozpočtu města na položku „odpadové hospodářství“ vyčleněnou částku 44,5 milionu korun, na příští rok je v návrhu rozpočtu částka 49,4 mil. Kč. Konkrétní suma, kterou město vynakládá jen na likvidaci odpadu u popelnic, se velmi těžko z celkové částky vyčleňuje. Například na městském úřadě funguje parta údržbářů, které, ačkoli mají v popisu práce i spoustu dalších činností, využíváme právě k úklidu tohoto odpadu u popelnic. Tedy jim kromě jiného platíme za to, že nám s tímto pomáhají. Chceme, aby město bylo čisté. Obecně však mohu uvést, že za likvidaci velkoobjemového odpadu platíme odborné firmě cca 80 tisíc měsíčně. Ale v této sumě jsou jak dotované svozy, tak odpad, který do sběrného dvora přivezou třeba právě naši údržbáři nebo občané města svépomocí.

Jaké sankce hříšníkům hrozí?

Tyto prohřešky řeší náš odbor životního prostředí dle § 69 odst. 2 zák. o odpadech, fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa. Takovému člověku hrozí pokuta je až do výše 50.000 Kč.

V našem městě občané za svoz běžného odpadu neplatí. Neuvažuje vedení města o změně? Probíhá na toto téma nějaká diskuse?

V České Lípě neplatí občané za odpady již devět let, poplatek byl před lety zrušen právě jako částečná kompenzace za zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Náklady na odpadové hospodářství se každý rok zvyšují, tedy tématem zavedení poplatků za odpady se v koalici zabýváme. Nicméně, než učiníme konkrétní rozhodnutí, vyčkáváme na vydání novely zákona o odpadech, která by do této oblasti měla přinést několik zásadních změn. Zavedení poplatku by zcela určitě ulevilo městské kase, na druhou stranu ještě nyní se zabýváme nevymoženými pohledávkami z doby, kdy se poplatky platily. Každá mince má dvě strany a bude třeba, abychom případné zavedení poplatku pečlivě zvážili. V současné době je trendem, že se ve městech zvyšují poplatky za svoz komunálního odpadu, a to i ve městech, kde se platí i vyšší daně z nemovitostí. Jedná se o opravdu složitou záležitost, kterou je třeba promyslet z mnoha stran. Nechceme naše občany nadměrně zatěžovat, nicméně ani současný systém není dlouhodobě udržitelný.

Občas se dočteme, že některé město zruší čestné občanství Stalinovi, Gottwaldovi nebo Hitlerovi. Kdysi jsem žádal o informaci, kdo všechno je čestným občanem České Lípy (mám podezření, že je to i Adolf Hitler), ale nebylo mi vyhověno. Využívám vaší sdílnosti a chtěl bych vědět, jestli to lze vůbec zjistit.

To jste mi tedy zavařil s touhle otázkou. Pátrala jsem a zjistila jsem, že na radnici máme vedený jen seznam čestných občanů, kterým bylo toto občanství přisouzeno až po revoluci v roce 1989. Dle tohoto seznamu tak jsou čestnými občany Z. Pokorný, manželé Vojtíškovi, L. Smejkal, J. Vomáčka, J. Panáček, R. Novotný, L. Novák a Z. Frydrych. Nicméně jsem se pídila dál a ptala se odborníků na historii České Lípy zjistila jsem s téměř 100% jistotou, že v minulosti bylo uděleno čestné občanství i A. Hitlerovi nebo K. Gottwaldovi a nepodařilo se mi spolehlivě dohledat informaci, že jim bylo občanství odňato. Nicméně nic jsem v tomto směru nedohledala černé na bílém, tedy dokud si informaci neověříme, není možné řešit třeba případné odejmutí občanství těmto nechvalně známým osobnostem minulosti. Kompletní seznam všech čestných občanů města bychom zjistili už jen z kronik města nebo v archivu.

Prostor pro vaše téma: 

Dvě nové obecně závazné vyhlášky města

Na listopadovém jednání zastupitelstva jsme schválili nové obecně závazné vyhlášky města, které budou platné od 1. ledna 2020. Staré vyhlášky o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt (č. 8/2010) a o místním poplatku z ubytovací kapacity (č.9/2010) nahradí nová vyhláška o místním poplatku z pobytu. Změny pak zastupitelé odsouhlasili i ve vyhlášce o místním poplatku ze psů. Občané se nemusejí bát, že by na poplatcích zaplatili více, výše poplatků zůstávají stejné. Změny jsou však v tom, kdo musí nově poplatky platit, okruh poplatníků se rozšířil. Veškeré informace o změnách najdou občané v Městských novinách nebo na webu města. Prosím všechny, aby se na změny podívali, aby neopomněli poplatky platit a nevystavovali sami sebe nějakému problému v budoucnu.

Nahoru