V ZOD Brniště mají druhé nejužitečnější krávy v republice

Verze pro tisk |

Výsledky užitkovosti chovu mléčného skotu v zemědělsko-potravinářském podniku ZOD Brniště a.s. patří dlouhodobě mezi nejlepší v České republice a stále se zlepšují. Farma Velký Grunov se v kontrolním roce 2015 - 2016 umístila na 2. místě v České republice v kategorii velkých farem nad 600 normovaných laktací.

Farma ve Velkém Grunově dosáhla nejlepšího výsledku v historii v užitkovosti měřené průměrnou produkcí mléčného tuku a bílkoviny. Průměrná dojnice vyprodukovala 11 823 kg mléka s obsahem 3,81 % tuku a 3,46 % bílkovin. Vyjádřeno v kilogramech to činí 450 kg tuku a 380 kg bílkovin. V kategorii krav s celoživotní užitkovostí nad 100 000 l mléka má ZOD Brniště už 13 krav. 

„Tohoto výsledku si nesmírně vážíme. Svědčí to nejen o stále lepší genetické kvalitě našeho stáda, ale hlavně o dlouhodobě výborné práci. Musím poděkovat vedení, zootechnikům, dojičkám ošetřovatelům, i dalším pracovníkům chovu skotu. Významnou měrou k úspěchu přispěla i kvalitní práce naší rostlinné výroby, která dodává kravínu hlavní část krmiva," řekl Ing. Petr Kubíček, předseda představenstva ZOD Brniště.

„I proto, že ceny mléka v posledním roce byly na neobvykle nízké úrovni, jsme rádi, že rostoucí užitkovost napomáhá celkové rentabilitě výroby,“ dodal.

Stádo ve Velkém Grunově tvoří dnes celkem 710 dojnic holštýnského plemene. Dojení se provádí v paralelní dojírně Fullwood 3x denně. Průměrná denní dodávka mléka se pohybuje kolem 20 500 litrů mléka. V roce 2016 dodala farma do mlékáren téměř 7 221 000 kg mléka.


 ZOD Brniště a. s. Z Libereckého kraje patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v ČR. Zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou, je největším českým chovatelem krůt a má vynikající výsledky i v chovu mléčného skotu a produkci mléka. Významnou součástí aktivit ZOD Brniště je i zpracování a distribuce krůtího masa a výroba krůtích specialit prostřednictvím dceřiné firmy PROMINENT CZ s.r.o.

V oblasti společenské odpovědnosti firma získala v roce 2016 cenu za nejlepší strategii a titul TOP odpovědná malá firma roku 2016. Jako nástroj společenské odpovědnosti zřídila společnost ZOD Brniště Podralský nadační fond.
 

Nahoru