Stipendijní program ZOD Brniště

Verze pro tisk |

Stipendijní program ZOD Brniště pro školní rok 2015/2016 je dosud málo obvyklým příkladem spolupráce soukromého zemědělského podniku a krajem zřizované střední školy. Cílem spolupráce je zvýšení atraktivity zemědělských oborů v nabídce školy. Program podporuje studijní obory „Agropodnikání“ a „Farmář“a jeho náklady budou plně pokryty ze strany společnosti ZOD Brniště.

Výše příspěvků do stipendijního programu ZOD Brniště pro rok 2015/2016:

Součástí dohody se školou je nejen stipendium, ale i spolupráce ZOD na při náborových akcích školy a účast společnosti na společenských a vzdělávacích akcích pořádaných školou.
ZOD Brniště bude také prostřednictvím svého Podralského nadačního fondu ZOD rozšiřovat svůj úspěšný vzdělávací program „Zemědělství žije“ i pro 7. a 8. třídy základních škol jako náborovou aktivitu školy. V jednání je i vytvoření speciální verze programu pro žáky středních odborných škol zemědělského zaměření.

Dohoda se školou je dalším výsledkem dlouhodobé snahy ZOD Brniště o zlepšení image zemědělství jako atraktivního oboru s jistým a stabilním pracovním uplatněním. V rámci tohoto úsilí ZOD Brniště spolupracuje i se Zemědělským svazem ČR Praha a odvětvovými organizacemi Libereckého kraje.
Pozitivním příkladem spolupráce soukromého zemědělského subjektu s Krajským úřadem Libereckého kraje je i dohoda o zařazení oborů 41-41-M/01 Agropodnikání a 41-51-H/01 Zemědělec-farmář do Stipendijního programu kraje pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem v příštím školním roce. Dohoda podléhá schválení radou Libereckého kraje a podle ní budou ZOD Brniště a Liberecký kraj přispívat na pokrytí nákladů stipendijního programu od roku 2016/2017 v poměru 50-50.

ZOD Brniště a.s. z okresu Česká Lípa patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v České republice. Zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou, hospodaří celkem na 2500 ha. Je největším českým chovatelem krůt, má vynikající výsledky v chovu mléčného skotu a produkci mléka. Významnou součástí aktivit ZOD je i zpracování a distribuce krůtího masa prostřednictvím dceřiné firmy PROMINENT CZ.

Produkční i ekonomické výsledky ZOD Brniště mají dlouhodobě stoupající tendenci. Pro firmu pracuje přes 150 lidí a ZOD Brniště tak patří je k významným zaměstnavatelům v okrese Česká Lípa.  

alt
alt
Nahoru