Pomohou Vít Bárta a Petr Skokan obchvatu České Lípy?

Verze pro tisk |

Ve středu 22. května navštíví Českolipsko Vít Bárta, poslanec, exministr dopravy a předseda Věcí veřejných, v doprovodu Petra Skokana, poslance za Liberecký kraj a místopředsedy Věcí veřejných.

Ve 12.45 h navštíví Městský úřad v Dubé a poté si v terénu prohlédnou, kudy je plánován silniční obchvat Dubé.

Ve 13.30 si v Sosnové prohlédnou začátek obchvatu České Lípy. Stavba křižovatky silnice I/9 a obchvatu České Lípy, která připojuje průmyslovou zónu města, byla dokončena v roce 2012. Vít Bárta ji řešil ještě z pozice ministra dopravy.

Ve 13.45 oba poslanci navštíví firmu Bombardier Transportation Czech Republic, a.s., (Svatopluka Čecha 1205, Česká Lípa - Dubice).

V 15 h se zúčastní zasedání zastupitelstva města Česká Lípa. O tom, k jakému bodu vystoupí na zastupitelstvu, bude jednat klub VV Česká Lípa dnes večer.

V 16 h se uskuteční beseda s příznivci v poslanecké kanceláři Petra Skokana (Prokopa Holého 141, Česká Lípa).

Pokračování obchvatu České Lípy ze Sosnové k ulici Dubická

Prodloužení hlavní trasy I/9 do křižovatky ulic Dubická, Litoměřická bude realizováno v roce 2013 – probíhá otevřené řízení za zhotovitele stavby. Financování stavby ve výši 861 367 000 Kč je zajištěno.Stavba má být dokončena ještě v roce 2013.

Pokračování obchvatu České Lípy od ulice Dubická do Dolní Libchavy

Stavba je druhou etapou výstavby Západního obchvatu České Lípy propojující silnici I/9 se silnicí II/262 ve směru na Děčín. Financování přípravy stavby je zajištěno.Zpracovává se revize projektu ve výrazně redukované formě podle požadavku Ministerstva dopravy ČR s cílem dosáhnout snížení nákladů stavby, které původně měly být ve výši 1 099 088 000 Kč. Prozatím není dosažena shoda o rozsahu stavby mezi Městem a MD ČR.

Úspora má spočívat především ve zrušení dvou mimoúrovňových křižovatek a jejich nahrazení úrovňovými okružními křižovatkami. Podle investora je toto úsporné pojetí stavby jedinou možností k jejímu zařazení do plánu staveb k realizaci. Ministerstvo dopravy tvrdí, že v další přípravě stavby v úseku Sosnová - II/262 je neochota reprezentace města Česká Lípa přistoupit na technické řešení po zapracování úspor, které je výrazně levnější a dopravně funkční, byť méně komfortní než původně navržené a ekonomicky obtížně obhajitelné řešení.

Podle vedení města Česká Lípa úrovňové křížení obchvatu s Dubickou ulicí nemá oporu ve stávajícím ani připravovaném územním plánu, kde je toto budoucí křížení uváděno jako mimoúrovňové. Zásadním problémem je řešení dopravní obslužnosti přiléhajících průmyslových areálů v části od Dubické ulice směrem k Sosnové, kde jsou již nyní každé všední odpoledne dopravní zácpy. Ty by ještě narostly, kdyby se stávající komunikace křížily s obchvatem.

Rovněž Policie ČR jednoznačně odmítla variantu obchvatu s úrovňovými křižovatkami. A toto stanovisko údajně nelze obejít.

Úprava přemostění potoku Šporka na úspornější mostní objekt je možná, je však nutné dále tuto úpravu projednat s odborem životního prostředí, s Povodím Ohře a případnými dalšími příslušnými úřady. Projektant byl upozorněn na připravovanou investiční akci Povodí Ohře v přiléhajícím úseku Šporky.

Z pohledů českolipských občanů a zdejších i projíždějících řidičů je samozřejmě mnohem lepší původní varianta, prosazovaná vedením města i policií. Na druhou stranu Ředitelství silnic a dálnic ČR nemá na původně projektovanou, ale dražší variantu peníze.

Podle původního projektu je délka trasy 3 061 m, má na ní být 7 mostů a 1 616 metrů protihlukových stěn.

Obchvat Dubé

Stavba je obchvatem města silnicí I/9 a propojením silnic II/260 a II/270. Smlouva se zhotovitelem byla podepsána, ale stavba nebyla pro nedostatek financí doposud zahájena. V rozpočtu SFDI 2013 zatím stavba nemá přiděleny finanční prostředky, rozpočtové náklady jsou ve výši 634 442 000 Kč. Probíhají jednání o možném zahájení stavby v roce 2013.

Bombardier Transportation v České republice

Bombardier Transportation je součástí sítě výrobních závodů ve více než 60 zemích světa, jako celek je světovou jedničkou na trhu kolejových vozidel. Široké portfolio výrobků Bombardier Transportation zahrnuje celou škálu osobních železničních vozů a celé přepravní systémy pro letištní, městské a dálkové železniční provozy.

Závod v České Lípě byl založen roku 1918 a má v průmyslové výrobě dlouhou tradici. Vyrábí svařované komponenty pro regionální a příměstské vlaky, lehká kolejová vozidla a vysokorychlostní vlaky, které jsou dodávány do ostatních závodů Bombardier Transportation.

Bombardier Transportation dodává vlaky do celého světa, ale údajně nikoliv Českým drahám.

Nahoru

Komentáře

Re: Pomohou Vít Bárta a Petr Skokan obchvatu České Lípy?

To už zase budou volby?

Nahoru

Re: Pomohou Vít Bárta a Petr Skokan obchvatu České Lípy?

Ano budou volby příští rok, ale obou pánům to bude plat prtný.

Nahoru