Ustavující zastupitelstvo města (online reportáž)

Verze pro tisk |

17:55 Tímto se s Vámi loučím z dnešního zasedání zastupitelstva s tím, že byl 16 hlasy zvolen  šestý radní Jan Rubický. Očekává se rovněž zvolení sedmého radního Romana Kozáka (oba za UDĚLÁME POŘÁDEK V ČESKÉ LÍPĚ) Více o dnešním jednání ustavujícího zastupitelstva se dozvíte v následujících dnech. Včetně videa z dnešního zasedání.

17:54 KSČM napotřetí navrhuje kandidáta na radního města - JUDr. Marii Nedvědovou.

17:52 Poslední dva radní bude nominovat dle koaliční dohody kandidátka UDĚLÁME POŘÁDEK V ČESKÉ LÍPĚ. Dle stávajícího průběhu zastupitelstva je zřejmé, že šestým a sedmým radním budou Roman Kozák a Jan Rubický).

17:51 František Chot nakonec z důvodu způsobu volby nesouhlasí s kandidatorou. Pátou radní byla zvolena Pavla Procházková.

17:46 Kandidátem ANO 2011 na 5. radního je Pavla Procházková. Protikandidátem je František Chot (KSČM).

17:43 Petr Máška (ČSSD) zvolen 4. radním.

17:31 Kandidátem ČSSD na 4. radního je Ing. Petr Máška. KSČM navrhuje Oldřicha Pance.

17:30 Hlasování opět v režii koalice, pro stanovení 7 členů Rady města bylo 22 zastupitelů.

17:28 Koalice navrhuje 7 členů rady města (kromě 3 již zvolených členů vedení města další čtyři). Petr Skokan dal protinávrh na 5 členů rady města (dovolit 2).

17:23 Protinávrh ČSSD byl přijat 15 hlasy.

17:22 Pro protinávrh Petra Skokana, aby byl rozvoj města převeden do gesce starostky, získal pouze jeden hlas.

17:17 Návrh ČSSD - v gesci starostky bude Městská policie a územní plánování (převezme se od 1. místostarostky).

17:10 Jediným kandidátem na druhého místostarostu byl Juraj Raninec (ODS), ten byl zvolen 15 hlasy. Druhý místostarosta bude mít pravomoci v odboru rozvoje, majetku a investic, v oddělení technické správy majetku, v agendě dobrovolných hasičů, v agendě požární ochrany, v agendě vítání občánků a jubilejních obřadů.

17:07 Návrh nebyl přijat.

17:06 Bude se hlasovat o protinávrhu Mgr. Tomáše Vlčka (SLK) - přerušení bodu číslo 7 - volba 2. místostarosty.

17:03 Petr Skokan sdělil, že bude navrhovat nulové odměny pro členy a předsedy výborů zastupitelstva města.

17:01 Diskuse okolo trvalého bydliště Juraje Ranince neustále probíhá.

16:58 Juraj Raninec sdělil, že má v České Lípě byt i zaměstnání.

16:56 Petr Skokan souhlasí s Tomášem Vlčkem. Mohl by navrhovat třeba Karla Gotta nebo kohokoliv jiného. Jedná se podle něj o obcházení předpisů.

16:54 Tomáš Vlček (SLK) navrhuje přerušit volbu druhého místostarosty, a to z důvodu toho, že Mgr. Juraj Raninec (kandidát na druhého místostarostu města) bydlí v České Lípě jen papírově, ale bydlí v jiném městě.

16:51 Alena Šafránková /ANO 2011/ je první místostarostkou České Lípy, hlasovalo pro ní 16 zastupitelů za 25. Zbytek se zdržel. Alena Šafránková ve volebním projevu pouze řekla, že souhlasí s tím, co již řekla Mgr. Romana Žatecká.

16:48 Na prvního místostarostu navrhuje ANO 2011 paní Alenu Šafránkovou, je jedinou kandidátkou na tuto funkci. Oproti minulým letům se výrazně mění náplň práce prvního místostarosty. Kromě zastupování starosty v době jeho nepřítomosti je jeho působnost na úseku územního plánování, v oddělení školství a cestovního ruchu, v agendě petic a stížností, na úseku projektů a kampaní, v odboru dopravy a v odboru životního prostředí.

16:45 Zasedání řídí Romana Žatecká. Stejně jako v případě volby starosty bude volba prvního místostarosty opět veřejně.

16:38 Probíhají gratulace nově zvolené starostce. Hana Moudrá odchází z vedení města po více než 12 letech. ODS ztrácí po několika volebních obdobích post starosty České Lípy.

16:36 Novou starostkou je Mgr. Romana Žatecká (ČSSD), hlasovalo pro ní 17 zastupitelů, 8 se zdrželo.

16:35 Růst, čerpání peněz z evropských fondů. Česká Lípa jako město pro všechny věkové skupiny, Česká Lípa jako bezpečné město. Tak při souhlasu s kandidaturou prezentovala Mgr. Romana Žatecká program vedení města do kterého kandiduje.

16:31 Jiná strana v zastupitelstvu města nenavrhuje vlastního kandidáta.

16:30 ČSSD nominuje na starostku města Mgr. Romanu Žateckou.

16:27 Bude se volit starosta města. Petr Máška (ČSSD) navrhuje volbu aklamací - veřejně, prostřednictvím hlasovacího zařízení. Návrh podpořilo 15 zastupitelů, a tak se starosta bude volit veřejně.

16:26 Stejně jako v minulém volebním období budeme mít 3 uvolněné zastupitele (starosta a dvě funkce místostarostů). Návrh podpořilo 22 zastuitelů. Zdrželi se Piráti a Petr Skokan za Spolehnutí.

16:25 Volební řád byl schválen. Automaticky to však neznamená veřejnou volbu, volební řád umožňuje oba typy volby.

16:24 Pro pozměňovací návrh hlasovalo 7 zastupitelů. Návrh nebyl přijat.

16:21 Petr Skokan dal pozměňovací návrh, aby byla volba tajná.

16:19 Mgr. Romana Žatecká (kandidátka na starostku ČSSD) připomněla, že to byl před čtyřmi lety Petr Skokan, kdo navrhoval veřejnou volbu.

16:17 Petr Skokan se přihlásil s tím, že preferuje hlasování tajnou volbou, které je dle jeho názoru běžné u volby vedení města.

16:15 ČSSD navrhla změnu volebního řádu, a to zejména ve věci způsobu hlasování. Původní návrh volebního řádu počítal s tajnou volbou, ČSSD navrhla změnu na hlasování aklamací - tedy veřejně prostřednictvím hlasovacího zařízení.

16:15 Upravený program byl schválen.

16:13 Petr Skokan se zeptal Hany Moudré, kdo navrhoval členy volební a návrhové komise. V návrzích nebyl nikdo z pravděpodobné opozice.

16:11 Hana Moudrá navrhuje úpravu programu, zejména vyřazení bodu o revokaci Správa bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Česká Lípa.

16:09 Nyní probíhají technická hlasování o zapisovatelích, ověřovatelích zápisu, návrhové komisi, volební komisi, atp.

16:05 9 z 25 zvolených zastupitelů sedělo v minulém volebním období v zastupitelstvu. Nováčci tak tvoří nadpoloviční většinu nynějších zastupitelů.

16:00 Hana Moudrá zahájila zasedání zastupitelstva. Zvolení zastupitelé budou po přečtení slibu skládat jednotlivě slib zastupitele.

15:57 Po technickém bodu registrace zastupitelů je přítomných všech 25 zvolených zastupitelů města.

15:54 Kromě stávajících zastupitelů dorazila samozřejmě i současná starostka města Mgr. Hana Moudrá, která bude začátek zasedání řídit.

15:51 Dobré odpoledne ze zasedací místnosti Zastupitelstva města Česká Lípa přeje Tomáš Hudec. Zastupitelé jsou takřka v plném počtu a čeká se na zahájení jednání.

Nahoru